MedLitera - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Неттер Ф. Атлас анатомii людини

Автор: Manager от 21-01-2021, 19:13

Неттер Ф. Атлас анатомii людини
Неттер Ф. Атлас анатомii людини
2020р - 736 стор.
Обкладинка тверда
«Атлас анатомії людини» Френка Г. Неттера належить до найвідоміших зібрань ілюстрацій анатомії людини в галузях медицини й охорони здоров'я. У ньому ви знайдете визнані світом винятково чіткі зображення людського тіла з урахуванням клінічної перспективи. Крім знаменитого матеріалу Неттера видання містить майже 100 кольорових ілюстрацій Карлоса А.Г. Мачадо, одного з провідних сучасних медичних ілюстраторів. Авторству Мачадо належать зображення «Атласу» в анатомічних проекціях, які набули клінічної значущості протягом останніх років і стали можливими завдяки поліпшеним методам анатомування та сучасної візуалізації. Видання також містить понад 50 ретельно відібраних рентгенівських зображень, що допомагають зіставити ідеалізовані анатомічні ілюстрації з живою анатомією, якою її бачать у щоденній практиці.

До 7-го видання на основі запитів від студентів і лікарів внесено низку оновлень, а саме:
Новий розділ огляду систем із зображеннями у повний зріст: пластична анатомія, нервова, лімфатична і кровоносна системи.
Понад 25 нових ілюстрацій Карлоса Мачадо, зокрема клінічно важливих ділянок: фасціальних шийних стовпів, глибоких вен ноги, сумок кульшових суглобів, судинної системи передміхурової залози, а також важкодоступних ділянок, наприклад підскроневої ямки.
Нові клінічні таблиці наприкінці кожного розділу, в яких викладено інформацію про окремі ділянки тіла, зокрема клінічно значущі структури. Ці таблиці містять короткі огляди особливостей систем тіла і вказують, де розміщені ілюстрації основних структур.
Понад 50 нових рентгенівських зображень: деякі викладено в абсолютно новій проекції, інші — з використанням нових засобів візуалізації. Ці зображення допоможуть читачам зрозуміти основні елементи макроскопічної анатомії.
Оновлена термінологія відповідно до міжнародного анатомічного стандарту Terminologia Anatomica із загальновживаними клінічними епонімами.
Атлас призначений для студентів, лікарів-інтернів, викладачів медичних закладів вищої освіти, науковців, практичних лікарів з усіх галузей медицини.

 

Цена: 1400 | Наличие: есть в наличии | Оформить заказ сейчас

Чалый О.В. Медицинская и биологическая физика (укр.яз)

Автор: Manager от 24-04-2020, 18:34

Чалый О.В. Медицинская и биологическая физика (укр.яз)
2017 год
526 стр.

 

Цена: 300 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 24-04-2020, 18:34

Судаков К.В. Нормальная Физиология (учебник)

Автор: Manager от 24-04-2020, 18:13

Судаков К.В. Нормальная Физиология (учебник)

 

Цена: 1050 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 24-04-2020, 18:13

Фрэнк Неттер, Атлас анатомии человека (рус)

Автор: Manager от 24-04-2020, 18:13

 

Цена: 2400 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 24-04-2020, 18:13

Афанасьев Ю.И.,Гистология,эмбриология,цитология,6-е издание

Автор: Manager от 24-04-2020, 18:04

Афанасьев Ю.И.,Гистология,эмбриология,цитология,6-е издание

 

Цена: 1200 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 24-04-2020, 18:04

Ярыгин В.Н,Биология,учебник в 2-ух томах

Автор: Manager от 24-04-2020, 18:04

Ярыгин В.Н,Биология,учебник в 2-ух томах

2 тома
2015 год

 

Цена: 1600 грн за 2 тома | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 24-04-2020, 18:04

Литвицкий П.Ф.,Патфизиология,учебник в 2-ух томах

Автор: Manager от 24-04-2020, 18:02

[/center]
2016 год

 

Цена: 900 грн за 2 тома | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 24-04-2020, 18:02

Пиголкин Ю.И., Попов В.Л., Дубровин И.А. Судебная медицина: Учебник

Автор: Irina от 24-04-2020, 17:20


2011г
424с
В учебнике изложены основные положения судебной медицины в соответствии с программой дисциплины "Судебная медицина" для высшего профессионального образования и инновационной модульной образовательной программой. Отражены современные достижения судебной медицины по вопросам судебно-медицинской травматологии, танатологии и идентификации личности. все сведения приведены в виде системы взаимосвязанных модулей с учетом Болонской декларации, изменений в законодательстве и новых правил определения тяжести вреда здоровью, причиненного человеку.
Учебник окажет неоценимую помощь студентам в получении теоретических знаний и освоении практических навыков для дальнейшей работы в области судебной медицины.
Для студентов медицинских и юридических вузов, а также врачей — интернов, клинических ординаторов и аспирантов.

 

Цена: 480 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 24-04-2020, 17:20

Вялов С.С. Алгоритмы диагностики

Автор: Irina от 24-04-2020, 17:19

Вялов С.С. Алгоритмы диагностики128с
Фрагмент книги. Посмотреть
Книга представляет собой краткое руководство по ключевым вопросам диагностики заболеваний внутренних органов. Все разделы представлены в виде наглядного материала – кратких структурных логических схем (алгоритмов). Содержание книги подчинено единой схеме, что значительно облегчает возможности оперативной работы с книгой и быстрый поиск симптома или синдрома.
Для врачей всех специальностей, факультетов повышения квалификации и студентов медицинских вузов.

 

Цена: 120 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 24-04-2020, 17:19

Пиголкин Ю.И. Судебная медицина: учебник

Автор: Irina от 24-04-2020, 17:19

Пиголкин Ю.И. Судебная медицина: учебник. 3-е издание, переработаное и дополненное.2012г
496с

Фрагмент книги. Посмотреть
Учебник написан профессорами ведущих российских медицинских вузов с учетом новых требований проведения экспертиз в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в современное законодательство. Учебный материал построен на основе инновационной модульной образовательной программы, разработанной сотрудниками кафедры судебной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова в соответствии с программой дисциплины "Судебная медицина" для специальности "Лечебное дело" ГОСТа высшего профессионального образования. В учебнике представлены новейшие научные данные по патогенезу и диагностике действия повреждающих факторов на человеческий организм. Предназначен для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям 06101.65 "Лечебное дело", 060104.65 "Медико-профилактическое дело" и 060103.65 "Педиатрия" по дисциплине "Судебная медицина"
Оглавление:
Список сокращений
Введение
Частный модуль. Понятие судебной медицины
Частный модуль. Процессуальные основы и организация
судебно-медицинской экспертизы
Частный модуль. Методы исследования в судебной медицине
Частный модуль. Краткая история судебной медицины
Частный модуль. Объекты и виды
судебно-медицинской экспертизы
Субмодуль. Судебно-медицинская экспертиза трупа
Субмодуль. Судебно-медицинская экспертиза трупов
плода и новорожденного
Субмодуль. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц
Субмодуль. Судебно-медицинская экспертиза
вещественных доказательств
Субмодуль. Судебно-медицинская экспертиза
по материалам дела
Частный модуль. Судебно-медицинская танатология
Субмодуль. Учение о смерти
Субмодуль. Трупные изменения и диагностика давности наступления смерти
Субмодуль. Осмотр трупа на месте его обнаружения
Частный модуль. Судебно-медицинская экспертиза механических повреждений
Субмодуль. Общая характеристика механических повреждений
Субмодуль. Судебно-медицинская диагностика прижизненности и давности травмы
Субмодуль. Повреждения, причиняемые твердыми тупыми предметами
Субмодуль. Повреждения, возникающие при падениях
Субмодуль. Повреждения, причиненные транспортными средствами
Субмодуль. Повреждения, причиненные острыми предметами
Субмодуль. Повреждения от действия огнестрельного оружия
Субмодуль. Повреждения от взрывов
Частный модуль. Судебно-медицинская экспертиза при действии физических факторов
Субмодуль. Повреждения от действия высокой температуры
Субмодуль. Повреждения от действия низкой температуры
Субмодуль. Повреждения от действия электричества
Субмодуль. Радиационная травма
Субмодуль. Повреждения от изменения барометрического давления
Частный модуль. Судебно-медицинская экспертиза при асфиксии
Субмодуль. Общая характеристика механической асфиксии
Субмодуль. Повешение
Субмодуль. Удавление петлей
Субмодуль. Удавление руками
Субмодуль. Асфиксия от закрытия дыхательных отверстий и дыхательных путей
Субмодуль. Компрессионная асфиксия
Субмодуль. Асфиксия от недостатка кислорода в воздухе
Субмодуль. Утопление
Частный модуль. Судебно-медицинская диагностика отравлений
Субмодуль. Общая характеристика отравлений
Субмодуль. Клинико-морфологические проявления отравлений
Субмодуль. Отравления едкими ядами
Субмодуль. Отравления гемотропными ядами
Субмодуль. Отравления ядами резорбтивного действия
Частный модуль. Медико-криминалистическая идентификация
Субмодуль. Медико-криминалистическая идентификация орудия травмы
Субмодуль. Медико-криминалистическая идентификация личности
Частный модуль. Судебно-медицинская экспертиза дефектов в оказании медицинской помощи. Ответственность медицинских работников за правонарушения в профессиональной деятельности
Субмодуль. Юридические основы деятельности врача
Субмодуль. Неблагоприятные исходы в медицинской практике
Субмодуль. Профессиональные правонарушения медицинских работников. Уголовная ответственность за профессиональные и профессионально-должностные преступления
Субмодуль. Судебно-медицинская экспертиза в случаях привлечения медицинских работников к уголовной и гражданской ответственности за профессиональные
правонарушения
Субмодуль. Значение медицинской документации для производства судебно-медицинской экспертизы
Частный модуль. Судебно-медицинская экспертиза половых состояний и при половых преступлениях
Частный модуль. Судебно-медицинская диагностика в случаях
внезапной (скоропостижной) смерти
Тестовый экзамен
Приложение
Словарь терминов ................................................................................ 466

 

Цена: 480 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 24-04-2020, 17:19


Назад Вперед
Наверх