MedLitera - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Абрамченко В. Анестезия, интенсивная терапия и реанимация в акушерстве

Автор: Manager от 21-01-2021, 18:16

Абрамченко В. Анестезия, интенсивная терапия и реанимация в акушерстве
Абрамченко В. Анестезия, интенсивная терапия и реанимация в акушерстве
В руководстве "Анестезия, интенсивная терапия и реанимация в акушерстве" кратко изложены основные этапы развития анестезиологии. Рассмотрены физиологические изменения организма беременной с учетом анестезиологических аспектов, а также фармакокинетика трансплацентарного переноса лекарственных веществ. Детально представлена клиническая характеристика лекарственных средств, применяемых при анестезии у беременных и рожениц.
Освешается проблема обезболивания нормальных и осложненных родов (медикаментозное обезболивание, эпидуральная анестезия). Особое внимание уделено анестезиологическому обеспечению операции кесарева сечения и анестезии при малых акушерских операциях, а также осложнениям анестезиологического пособия.
Рассматривается проблема интенсивной терапии при маточных послеродовых кровотечениях, позднем гестозе и других неотложных состояниях в акушерстве.
Отдельный раздел посвящен асфиксии новорожденного и реанимационным мероприятиям, а также проблеме послеоперационного обезболивания.
Книга рассчитана на анестезиологов-реаниматологов и акушеров-гинекологов, работающих в родовспомогательных учреждениях.

 

Цена: 400 | Наличие: Есть в наличии | Оформить заказ сейчас

Краснопольский В.И. Оперативная гинекология

Автор: Manager от 24-04-2020, 18:25


2017 год
3 издание
320 стр.

 

Цена: 1100 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 24-04-2020, 18:25

Запорожан .Акушерство та гінекологія: У 4 т. Том 2: Неонатологія.

Автор: Irina от 5-04-2020, 14:47

Акушерство та гінекологія: У 4 т. Том 2: Неонатологія.

Запорожан .Акушерство та гінекологія: У 4 т. Том 2: Неонатологія.

928с
Розгляд у національному підручнику одночасно проблем акушерства, гінекології і неонатології ґрунтується на історичному взаємозв'язку цих дисциплін, а також враховує сучасну єдність підходів до надання медичної допомоги новонародженим в акушерських стаціонарах, перинатальних центрах і спеціалізованих неонатологічних відділеннях дитя­чих лікарень. Національний підручник відповідає програмам з дипломної та післядиплом­ної освіти лікарів за спеціальністю «Неонатологія».
У підручнику висвітлено питання організації медичної допомоги новонародженим, фізіології та патології плода і новонародженої дитини. Систематизовано інформацію про основні патологічні стани і захворювання в неонатальний період. Викладено принципи ме­дикаментозного лікування й інтенсивної терапії новонароджених.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів- інтернів, курсантів післядипломного навчання, лікарів і науковців.

 

Цена: 450 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 5-04-2020, 14:47

Запорожан В.М. Акушерство та гінекологія: У 4 т. Том 1: Акушерство.

Автор: Irina от 5-04-2020, 14:45

Запорожан В.М. Акушерство та гінекологія: У 4 т. Том 1: Акушерство.

Запорожан В.М. Акушерство та гінекологія: У 4 т. Том 1: Акушерство.

2017 год
1036с
Національний підручник з акушерства і гінекології — перше в Україні видання із серії науково-практичних керівництв, що містить усю наукову інформацію, необхідну для студентів, лікарів і науковців. У національному підручнику представлено як основні положення класичного акушерства, так і досягнення новітніх інноваційних технологій у цій галузі. На відміну від більшості інших керівництв, у національному підручнику з акушерства і гінекології велику увагу приділено питанням профілактики, діагностики, фармакотерапії і хірургічним методам лікування, детально представлено клінічні рекомендації з усіх основних нозологій і синдромів в акушерсько- гінекологічній практиці. Видання ілюстроване, містить клінічні приклади для кращого засвоєння матеріалу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, ординаторів, аспірантів, науковців, лікарів пологових будинків, жіночих консультацій.
Зміст:
Перелік скорочень
Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ АКУШЕРСЬКОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ
Розділ 2. ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В АКУШЕРСТВІ
Розділ 3. ЗНЕБОЛЮВАННЯ В АКУШЕРСТВІ
Розділ 4. КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА
Розділ 5. ФІЗІОЛОГІЧНЕ АКУШЕРСТВО
Розділ 6. ПАТОЛОГІЧНЕ ТА ОПЕРАТИВНЕ АКУШЕРСТВО
Розділ 7. КРОВОТЕЧІ, ШОК І ТЕРМІНАЛЬНІ СТАНИ В АУШЕРСТВІ
Розділ 8. ГЕСТОЗИ
Розділ 9. ТРАВМАТИЗМ В АКУШЕРСТВІ
Розділ 10. ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ В АКУШЕРСТВІ
Розділ 11. ВАГІТНІСТЬ ПРИ ДОБРОЯКІСНИХ ТА ЗЛОЯКІСНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА ТА МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
Розділ 12. ГОСТРА ХІРУРГІЧНА ПАТОЛОГІЯ І ВАГІТНІСТЬ
Список літератури

 

Цена: 750 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 5-04-2020, 14:45

Дубиле Питер, Кэрол Б. Бенсон Атлас по ультразвуковой диагностике в акушерстве и гинекологии

Автор: Irina от 5-04-2020, 14:39

Атлас

Дубиле Питер, Кэрол Б. Бенсон Атлас по ультразвуковой диагностике в акушерстве и гинекологии


368с
Содержание и фрагмент книги "Атлас по ультразвуковой диагностике в акушерстве и гинекологии"
Этот атлас будет полезен и для клинической практики акушеров и гинекологов в качестве справочного руководства, и для учебного процесса как пособие для самостоятельного изучения предмета.
В настоящем атласе авторы представили основные элементы эхографии, включая динамический аспект этого исследования, проводимого в режиме реального времени. Особый интерес представляет эта книга в связи с тем, что возможности эхографии для диагностики различной акушерской и гинекологической патологии имеют очень большое значение. С помощью эхографии можно выявить различную акушерскую патологию, что позволяет своевременно провести необходимые лечебные мероприятия во время беременности и в родах. Ультразвуковое исследование позволяет не только диагностировать разнообразную гинекологическую патологию, но также под контролем этого исследования проводить терапевтические мероприятия и хирургические вмешательства.

 

Цена: 950 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 5-04-2020, 14:39

Николаева Л.Б., Ушакова Г.А. Первая беременность и первые роды. Руководство.

Автор: Irina от 5-04-2020, 14:36

Николаева Л.Б., Ушакова Г.А. Первая беременность и первые роды. Руководство.
2013г
264с
Фрагмент книги
В руководстве в доступной форме рассмотрены проблемы рождаемости в регионе в условиях современных тенденций воспроизводства населения в стране, репродуктивного здоровья, репродуктивного поведения и репродуктивных намерений современной популяции женщин, девушек и девочек. Представлены сведения об особенностях течения беременности и родов, состоянии фетоплацентарной системы и регуляторных процессах в системе мать-плацента-плод, исходах для матери и плода, состоянии здоровья потомства у современной популяции первобеременных первородящих женщин.

Книга предназначена для врачей акушеров-гинекологов женских консультаций, акушерских стационаров, студентов медицинских вузов и колледжей.

 

Цена: 200 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 5-04-2020, 14:36

Серов В.Н., Прилепская В.Н., Овсянникова Т.В. Гинекологическая эндокринология

Автор: Irina от 5-04-2020, 14:35

Руководство

Серов В.Н., Прилепская В.Н., Овсянникова Т.В. Гинекологическая эндокринология

2017 год
528с
Книга предназначена гинекологам, гинекологам-эндокринологам, а также врачам других специальностей, интересующихся данной проблемой.
В руководстве представлены основные вопросы гинекологической эндокринологии. Результаты исследований отечественных и зарубежных авторов отражают современные представления об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике и лечении нарушений репродуктивной функции женщины. Подробно представлена современная концепция нейроэндокринной регуляции менструального цикла. Отдельные главы посвящены заболеваниям молочных желез, ожирению и его влиянию на функцию репродуктивной системы женщины. Благодаря достижениям в области биохимии гормонов, а также результатам проведенных экспериментальных и клинических исследований, качественный и количественный состав гормональных контрацептивов продолжает совершенствоваться и расширяться. Об этом подробно изложено в главе о гормональной контрацепции.

 

Цена: 400 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 5-04-2020, 14:35

Маршетта Ж., Декамп Ф. Кольпоскопия. Метод и диагностика

Автор: Irina от 5-04-2020, 14:34

Руководство

Маршетта Ж., Декамп Ф. Кольпоскопия. Метод и диагностика200с
Фрагмент книги Кольпоскопия. Метод и диагностика
Книга предназначена как для опытных врачей-гинекологов, желающих обобщить свои знания и ежедневную практику, так и для начинающих специалистов.
Назначение этой работы по кольпоскопии - представить обобщенную, но как можно более исчерпывающую картину медицинского метода для исследования шейки матки и влагалища, начиная с их физиологических аспектов и до самых тяжелых патологических состояний.

 

Цена: 650 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 5-04-2020, 14:34


Назад Вперед
Наверх