MedLitera - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Крамарьов С.О. Інфекційні хвороби в дітей.

Автор: Irina от 11-04-2018, 13:14

Крамарьов С.О. Інфекційні хвороби в дітей.

Крамарьов С.О. Інфекційні хвороби в дітей.


2010р
392с
У підручнику представлено класичні і нові дані про інфекційні хвороби в дітей. Наведено сучасні відомості про етіологію, епідеміологію, патогенез, клінічну картину, методи діагностики та лікування найпоширеніших інфекційних захворювань серед дітей в Україні. До кожної теми подано перелік питань і тестів для самоконтролю засвоєних знань.
Для студентів і лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

 

Цена: 170 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Голубовська О.А. Інфекційні хвороби

Автор: Irina от 11-04-2018, 13:13

Голубовська О.А. Інфекційні хвороби

Голубовська О.А. Інфекційні хвороби


2012р
728с
У підручнику викладено сучасні уявлення про найпоширеніші інфекційні й паразитарні хвороби. Особливу увагу приділено захворюванням, які трапляються на території України, хворобам, що становлять значну світову небезпеку та підлягають регуляції Міжнародними медико-санітарними правилами 2005 року, інфекційним і паразитарним хворобам, які можуть бути завезені на територію нашої країни й становлять проблему медицини подорожей і тропічної медицини. Висвітлено загальні питання інфектології, принципи класифікації інфекційних хвороб, діагностики, лікування і профілактики, у тому числі імунопрофілактики.
Для підготовки підручника використано сучасні матеріали і рекомендації ВООЗ, зарубіжні публікації провідних фахівців. Класифікацію інфекційних і паразитарних хвороб викладено на основі Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду. Методи діагностики, лікування і профілактики наведено в повній відповідності із чинними міжнародними рекомендаціями і консенсусами. Наданий матеріал повністю адаптований до змістових модулів затверджених типових програм з навчальної дисципліни "Iнфекційні хвороби" для переддипломної підготовки фахівців за спеціальностями "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медико-профілактична справа", "Стоматологія", "Медична психологія". Усі розділи підручника містять основні положення, питання й тести для самопідготовки відповідно до засад сучасного навчального напряму - Болонського процесу. У книзі надано кольорові ілюстрації найпоширеніших інфекційних хвороб. Більшість анатомічних термінів викладені згідно з Міжнародною анатомічною номенклатурою, затвердженою IV з'їздом анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України.
Для студентів вищих навчальних медичних (фармацевтичних) закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів і курсантів факультетів післядипломної освіти, а також сімейних лікарів, фахівців медицини невідкладних станів, лікарів-інфекціоністів.

 

Цена: 300 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Э. К. Петросян Детская нефрология. Синдромный подход

Автор: Irina от 11-04-2018, 13:04

Э. К. Петросян Детская нефрология. Синдромный подход

Э. К. Петросян Детская нефрология. Синдромный подход

2014г
192с мягкая обложка
Содержание и фрагмент книги
В книге даны характеристики десяти ведущих нефрологических синдромов; описаны их нозологические формы, в клинической картине которых данный синдром является ведущим или второстепенным; рассматриваются основные лабораторные и инструментальные методы выявления и подтверждения конкретного нефрологического синдрома. Приведен большой обзор врожденных и наследственных заболеваний. В основу книги положены основные принципы построения диагностических алгоритмов. Пособие поможет специалисту ориентироваться во множестве синдромов и симптомов в детской нефрологии, самостоятельно выстраивать диагностические и терапевтические алгоритмы. Предназначено для врачей - педиатров, нефрологов, ординаторов, интернов, студентов педиатрических факультетов медицинских вузов.

 

Цена: 140 грн | Наличие: уточняйте | Оформить заказ сейчас

Авакян, А.Б. Гехт, А.С. Никифоров Рациональная фармакотерапия в неврологии

Автор: Irina от 11-04-2018, 13:04

Г.Н. Авакян, А.Б. Гехт, А.С. Никифоров Рациональная фармакотерапия в неврологии

Авакян, А.Б. Гехт, А.С. Никифоров Рациональная фармакотерапия в неврологии

2018 год
744с Твердый переплет
Содержание и фрагмент книги
В руководстве впервые в систематизированном порядке представлены данные о применении лекарственных средств для лечения неврологических заболеваний. В книге изложены новейшие клинические рекомендации, сведения по диагностике ,основные принципы и схемы лечения. Отдельно рассмотрены сосудистые заболевания нервной системы, болезни периферической нервной системы, инфекционные и инфекционно-аллергические заболевания, нейроонкология, демиелинизирующие заболевания, сирингомиелия, нервно-мышечные заболевания, эпилепсия, нейротравма, дегенеративные заболевания нервной системы, соматоневрология, заболевания вегетативной нервной системы, неврозы и др. Книга предназначена для врачей-неврологов, работающих в больницах и поликлиниках, а также врачей, проходящих постдипломную подготовку по неврологии(ординаторы, аспиранты, слушатели курсов по первичной подготовке и усовершенствованию врачей по этой клинической специальности). Кроме того, издание может быть полезно для врачей всех других клинических специальностей и студентов старших курсов медицинских вузов.Настоящее руководство не имеет аналогов, что делает его ценнейшим изданием в данной области медицины.

 

Цена: 1200 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Ковальський М.П. Оперативна хірургія та топографічна анатомія

Автор: Irina от 11-04-2018, 13:03

Ковальський М.П. Оперативна хірургія та топографічна анатомія

Ковальський М.П. Оперативна хірургія та топографічна анатомія

2018 год
504с
Підручник створено з урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України:
— високий ступінь ілюстративності (423 малюнки, з них 78 — кольорові), використання логічних схем і таблиць;
— наявність тестових завдань для самоконтролю студентів після кожного розділу (відкрита база) у форматі "Крок". Частину питань, так звану якірну групу, відібрано з тестів для поточного та підсумкового модульного контролів, що має підвищити зацікавленість студентів в опануванні підручника;
— наявність розділів з трансплантації органів, лапароскопічної хірургії, операцій на судинах і нервах;
— структурованість тексту й ілюстрацій.
Розділи з топографічної анатомії передують розділам з оперативної хірургії, що є традиційним у викладанні предмету і відповідає типовій навчальній програмі. Послідовність викладання топографічної анатомії та оперативної хірургії окремих ділянок тіла людини також збігається з класичною схемою його описання.
Усі назви анатомічних елементів відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Пауло, 1997). Українські еквіваленти наведено за виданням "Міжнародна анатомічна номенклатура", I.I. Бобрик, В.Г. Ковешніков (2001). Перевагу надано українським термінам, латинські вказано під час першого згадування.
У підручнику наведено модифіковані малюнки з класичних анатомічних і топографоанатомічних підручників і атласів, значну частину взято з попередніх видань, також є оригінальні ілюстрації.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, інтернів, а також лікарів хірургічного профілю.

Зміст:
ПЕРЕДМОВА.
Розділ 1. Предмет і методи оперативної хірургії та топографічної анатомії.
Розділ 2. Історія становлення і розвитку оперативної хірургії та топографічної анатомії.
Розділ 3. Загальні питання оперативної хірургії.
Розділ 4. Топографічна анатомія голови.
Розділ 5. Операції в ділянці голови.
Розділ 6. Топографічна анатомія шиї.
Розділ 7. Операції на шиї.
Розділ 8. Топографічна анатомія грудей.
Розділ 9. Операції на грудній стінці й органах грудної порожнини.
Розділ 10. Топографічна анатомія живота.
Розділ 11. Операції в ділянці живота.
Розділ 12. Топографічна анатомія поперекової ділянки та заочеревинного простору.
Розділ 13. Операції на органах заочеревинного простору.
Розділ 14. Топографічна анатомія таза.
Розділ 15. Операції на органах малого таза та промежини.
Розділ 16. Топографічна анатомія хребта та спинного мозку. Операції на хребті.
Розділ 17. Топографічна анатомія верхньої кінцівки.
Розділ 18. Топографічна анатомія нижньої кінцівки.
Розділ 19. Операції на кінцівках.
Розділ 20. Операції на судинах і нервах.
Розділ 21. Трансплантація органів і тканин.
Розділ 22. Ендоскопічні операції.
ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗНАНЬ.

 

Цена: 450 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Г.Е.Труфанов, И.Г.Пчелин, В.А.Фокин Лучевая диагностика заболеваний и повреждений плечевого сустава

Автор: Irina от 11-04-2018, 12:55

Г.Е.Труфанов, И.Г.Пчелин, В.А.Фокин Лучевая диагностика заболеваний и повреждений плечевого сустава

Г.Е.Труфанов, И.Г.Пчелин, В.А.Фокин Лучевая диагностика заболеваний и повреждений плечевого сустава

2013г
512с
В руководстве изложена нормальная лучевая анатомия плечевого сустава по данным рентгенологического исследования, КТ, МРТ и УЗИ. Вторая и третья главы посвящены описанию лучевой семиотики наиболее часто встречающихся заболеваний и повреждений плечевого сустава. В них представлены данные рентгенологических исследований, КТ, МРТ и УЗИ. Даются рекомендации по тактике лучевого исследования, приводится дифференциальная диагностика. Рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза, морфологии и клинические проявления заболеваний и повреждений. В конце подразделов, посвященных описанию отдельных нозологических форм, представлены иллюстрации. Для специалистов по лучевой диагностике, травматологов и врачей смежных специальностей. Руководство рекомендовано для подготовки в системе последипломного профессионального образования.

 

Цена: 340 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Биндер Д.К. ЧЕРЕПНЫЕ НЕРВЫ: АНАТОМИЯ, ПАТОЛОГИЯ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Автор: Irina от 11-04-2018, 12:54

Биндер Д.К. ЧЕРЕПНЫЕ НЕРВЫ: АНАТОМИЯ, ПАТОЛОГИЯ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Биндер Д.К. ЧЕРЕПНЫЕ НЕРВЫ: АНАТОМИЯ, ПАТОЛОГИЯ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

2014г
296с твердый переплет
В книге суммированы данные о функциональной анатомии и патологии черепных нервов, дополненные четкими выводами, высококачественными иллюстрациями и наглядными клиническими примерами. Информация подается в лаконичном виде, исключающем лишние детали и облегчающем поиск нужных сведений. После общей ознакомительной главы каждая последующая посвящена одному из 12 черепных нервов. Вначале дается анатомическая справка об образовании, путях прохождения и функциях нерва. Затем описываются нормальная радиологическая анатомия нерва, дифференциальная диагностика различных патологических состояний при помощи современных визуализационных методов исследования, приводятся клинические примеры. В приложениях представлены подробные сведения об анатомии ствола головного мозга, контроле движений зрачков и глазных яблок, парасимпатических ганглиях и цефалических рефлексах. Книга послужит хорошим справочным пособием для врачей, чья деятельность связана с диагностикой и лечением патологии черепных нервов; для специалистов в области неврологии, нейрохирургии, нейрорентгенологии, оториноларингологии, офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии, радиационной онкологии и неотложной медицины, а также для студентов медицинских вузов и факультетов.

 

Цена: 630 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Кушнер Ф.Д., В. Норман Скотт, Жиль Р. Скудери Хирургия коленного сустава.

Автор: Irina от 11-04-2018, 12:53

Кушнер Ф.Д., В. Норман Скотт, Жиль Р. Скудери Хирургия коленного сустава.

Кушнер Ф.Д., В. Норман Скотт, Жиль Р. Скудери Хирургия коленного сустава.


2014г
244с
Твердый переплет
Хирургия коленного сустава является практическим руководством по хирургическому лечению основных повреждений коленного сустава. Содержит существенные детали предоперационного планирования, методики операций и предоперационного ведения при более чем 55 вмешательствах, связанных со спортивными и другими травмами, а также реконструкциями коленного сустава у взрослых пациентов. Опытные эксперты описывают каждую методику в простой, доступной и краткой форме, используя поэтапный подходи четкую структуру изложения, которая облегчает восприятия материала. Издание иллюстрировано сотнями наглядных графических рисунков, подчеркивающих важнейшие концептуальные особенности каждого вмешательства. Ценные советы и пожелания экспертов-ортопедов помогут избежать наиболее распространенных ошибок и осложнений.
Четкая структура и компактный формат всех глав делает это практическое руководство идеальным справочным ресурсом для хирургов-ортопедов и других специалистов, занимающихся лечением повреждений коленного сустава.

 

Цена: 1000 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Мюллер З. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ У ДЕТЕЙ

Автор: Irina от 11-04-2018, 12:52

Мюллер З. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ У ДЕТЕЙ

Мюллер З. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ У ДЕТЕЙ

Перевод немецкого Редактор перевода докт. мед. наук, проф. Л.С.Намазовой- Барановой
2014г
304с мягкая обложка
Содержание и фрагмент книги
Книга представляет собой удобный справочник по основным неотложным состояниям у детей, который поможет специалистам в этой области оказывать своевременную, квалифицированную помощь маленьким пациентам. В этом издании обобщен практический опыт врачей скорой помощи, реаниматологов, спасателей. Справочник содержит описание основных мероприятий оказания неотложной помощи, все необходимые сведения для постановки диагноза, а также четкие и последовательные алгоритмы действий. В книге представлено много иллюстраций, облегчающих восприятие информации. Все неотложные состояния, а также лекарственные препараты, необходимые для оказания помощи, расположены в алфавитном порядке для облегчения их поиска. Книга предназначена для студентов, медицинских работников различных специальностей и сотрудников спасательных служб.

 

Цена: 250 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Б.Ашер ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В КОСМЕТОЛОГИИ.

Автор: Irina от 11-04-2018, 12:50

Б.Ашер ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В КОСМЕТОЛОГИИ.

Б.Ашер ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В КОСМЕТОЛОГИИ.

2014г
584с твердый переплет
Содержание и фрагмент книги
Книга представляет собой иллюстрированное руководство по применению инъекционных терапевтических процедур в пластической хирургии и косметологии. Она вобрала в себя глубокие знания и большой практический опыт группы специалистов – экспертов в области дерматологии и косметологии. В первом разделе приводится обзор основных понятий, относящихся к анатомии лица, освещается вопрос старения кожи, рассматривается применение анестезии в дерматологии. Остальная часть книги посвящена использованию ботулинического токсина, дермальных филлеров, инъекционных волюметрических методов. Большое внимание уделено побочным эффектам, их профилактике и лечению, а также приведено подробное обсуждение различных осложнений и юридических аспектов. Книга предназначена для дерматологов, пластических хирургов, а также других специалистов, работающих в области эстетической медицины.

 

Цена: 1400 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Назад Вперед
Наверх