MedLitera - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Кеннет П.Мозес Атлас Клинической Анатомии

Автор: Manager от 26-12-2017, 12:42

Кеннет П.Мозес Атлас Клинической Анатомии

В атласе представлены 665 высококачественных иллюстраций и фотографий,послойно изображающих тело человека,рентгенограммы, КТ-МРТ изображения сопровождают каждую главу.
1. Головы и шеи
2.Анатомия верхней конечности
3.Анатомия туловища
4,Анатомия нижней конечности
Для студентов медицинских вузов,практикующих врачей.
2010 г.
705 стр.

 

Цена: 1200 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Каттер Э. Бактериофаги. Биология и практическое применение.

Автор: Irina от 17-12-2017, 00:00

Каттер Э. Бактериофаги. Биология и практическое применение.

Каттер Э. Бактериофаги. Биология и практическое применение.


2012г
640с
Книга "Бактериофаги: биология и практическое применение" - это современный источник обширной информации о бактериофагах и их использовании, в том числе и в фаговой терапии. Книга рассказывает об истории открытия, биологии, экологии, о геномике и применении бактериофагов, а также содержит большой обзор научной литературы, охватывающий область от техники работы с фагами и их молекулярной биологии до конкретных областей использования вирусов микробов в сельском хозяйстве, терапии и биотехнологии. Среди достоинств книги - очень подробное поглавное содержание и приложение, детально описывающее методы практической работы с фагами, среды культивирования, подходы к выделению фагов из объектов окружающей среды и другие аспекты исследования бактериофагов.
Книга может служить хорошим практическим и справочным пособием для ученых и специалистов широкого круга дисциплин, связанных с биологией, медициной, ветеринарией, агрикультурой, биотехнологией и пищевой промышленностью.

 

Цена: 300 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Філімонов В.І., Фізіологія людини.

Автор: Irina от 16-12-2017, 12:39

Філімонов В.І., Фізіологія людини.

Філімонов В.І., Фізіологія людини.


2010р
776с
Пропонований підручник є фундаментальним посібником з фізіології людини. Його підготовано відповідно до програми з нормальної фізіології для вищих медичних навчальних закладів України, а також з урахуванням вимог Болонської конвенції із реформування системи освіти. Під час викладення матеріалу застосовано функціональний принцип, тоді як раніше практикували морфофукціональний підхід. Це дає змогу сформувати більш точне уявлення про взаємозв'язок функцій окремих органів, які становлять функціональні системи організму. Підручник містить розділи для позааудиторного вивчення, а також тести для самоконтролю знань студентів.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, а також для студентів інших вищих навчальних закладів, де вивчають фізіологію людини. Крім того, підручник може бути корисний для лікарів усіх спеціальностей.

 

Цена: 240 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Тяжка О.В. Педіатрія

Автор: Irina от 16-12-2017, 12:38

Підручник

Тяжка О.В. Педіатрія1096с
Підручник рекомендовано для студентів вищих навчальних медичних закладів 3-4 рівнів акредитації, а також інтернів, лікарів.
У підручнику представлено матеріали з пропедевтики педіатрії, найбільш поширеніших соматичних хвороб, дитячих інфекційних захворювань, дитячого туберкульозу. Тематика підручника викладена у межах навчальної програми для студентів медичного факультету, які вивчають педіатрію на 3-4 курсах. Для кожної представленої теми подані питання, які мають бути засвоєні студентом при вивченні даного матеріалу та тестові завдання з їх вирішенням для контролю засвоєння теми.

 

Цена: 430 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 16-12-2017, 12:38

В. П. Пішак, Ю. І. Бажора Медична біологія.

Автор: Irina от 16-12-2017, 12:37

В. П. Пішак, Ю. І. Бажора Медична біологія.

В. П. Пішак, Ю. І. Бажора Медична біологія.
608с
Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з медичної біології, затвердженої МОЗ України (2005 р.). У підручнику міститься історична довідка про вклад вітчизняних учених у розвиток біологічної науки. Викладено основні відомості про біологічні основи життєдіяльності людини, клітинний, популяційно-видовий, біосферний рівні організації життя та місце людини у ньому. Особливу увагу приділено спадковій патології та паразитарним хворобам людини.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики.

 

Цена: 550 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Головацький А. С., Черкасов В. Г., Сапін М. Р., Парахін А. І. Анатомія людини. У трьох томах. Том перший.

Автор: Irina от 16-12-2017, 12:36

Головацький А. С., Черкасов В. Г., Сапін М. Р., Парахін А. І. Анатомія людини. У трьох томах. Том перший.

Головацький А. С., Черкасов В. Г., Сапін М. Р., Парахін А. І. Анатомія людини. У трьох томах. Том перший.

 

Цена: 350 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Головацький А. С., Черкасов В. Г., Сапін М. Р., Парахін А. І. Анатомія людини. У трьох томах. Том третій.

Автор: Irina от 16-12-2017, 12:36

Головацький А. С., Черкасов В. Г., Сапін М. Р., Парахін А. І. Анатомія людини. У трьох томах. Том третій

Головацький А. С., Черкасов В. Г., Сапін М. Р., Парахін А. І. Анатомія людини. У трьох томах. Том третій.
376с
У третьому томі підручника подані сучасні дані про будову периферійної нервової системи та серцево-судинної системи. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручника є питання для повторення і самоконтролю, які дозволяють краще зрозуміти прочитане. Усі анатомічні терміни подані українською і латинською мовами і відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі '28Сан-Пауло, 1997), українському стандарту (Київ, 2001).
Підручник призначений для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, складений за кредитно-модульним принципом відповідно до вимог Болонського процесу.

 

Цена: 350 | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Головацький А. С., Черкасов В. Г., Сапін М. Р., Парахін А. І. Анатомія людини. У трьох томах. Том другий.

Автор: Irina от 16-12-2017, 12:35

Головацький А. С., Черкасов В. Г., Сапін М. Р., Парахін А. І. Анатомія людини. У трьох томах. Том другий.

Головацький А. С., Черкасов В. Г., Сапін М. Р., Парахін А. І. Анатомія людини. У трьох томах. Том другий.
456с
У другому томі підручника подані сучасні дані про будову нутрощів, центральної нервової системи та органів чуття. Дана характеристика органів, систем і апаратів органів, характеристика кровопостачання, відтоку крові і лімфи від цих анатомічних структур та їх іннервації. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручника є питання для повторення і самоконтролю, які дозволяють краще зрозуміти прочитане. Усі анатомічні терміни подані українською і латинською мовами, які відповідають міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Пауло, 1997) – українському стандарту (Київ, 2001).
Підручник призначений для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, складений за кредитно-модульним принципом відповідно до вимог Болонського процесу.

 

Цена: 360 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Музиченко В.П. Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія

Автор: Irina от 16-12-2017, 12:30

Музиченко В.П. Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія

Музиченко В.П. Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія


2010г
496с
У підручнику на основі сучасних наукових досягнень висвітлено предмет і завдання медичної хімії, її теоретичні та практичні положення. Складається з трьох частин. У першій частині викладено теоретичні основи загальної хімії, зокрема вчення пр розчини, поняття, класифікацію та фізико-хімічні параметри генних і біогенних елементів, роль макро- і мікроорганізмів у житті організму. У другій частині розглядаються питання біофізичної та колоїдної хімії. Значну увагу приділено фізико-хімічним властивостям колоїдних розчинів, високомолекулярних сполук, біополі мерів. У третій частині описано основні теоретичні положення хімії біоорганічних сполук. У підручнику після кожного розділу наводяться контрольні запитання і завдання, тести. У кінці подано предметний покажчик. Для студентів і викладачів вищих медичних закладів І—ІІІ рівнів акредитації.

 

Цена: 150 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Черкасов В. Г., Кравчук С. Ю. Анатомія людини

Автор: Irina от 16-12-2017, 12:18

Черкасов В. Г., Кравчук С. Ю. Анатомія людини

Черкасов В. Г., Кравчук С. Ю. Анатомія людини


2011р
640с
У книзі викладено основні відомості з анатомії людини. Анатомічна термінологія наведена у відповідності з Міжнародною анатомічною номенклатурою. Книга призначена для студентів вищих медичних навчальних закладів, аспірантів, лікарів. Велика кількість анатомічної інформації є корисною для студентів природничих факультетів університетів, медичних коледжів та медичних училищ.

 

Цена: 200 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас