MedLitera - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Шевченко Є.М Латинська мова і основи медичної термінології.

Автор: Irina от 14-12-2017, 11:09

Шевченко Є.М Латинська мова і основи медичної термінології.

Шевченко Є.М Латинська мова і основи медичної термінології.


2011р
240с
Навчальний посібник складається з нормативного курсу латинської мови для медичних навчальних закладів і додаткових матеріалів, що містять зразки контрольних робіт, списки латинських назв захворювань тощо. Наприкінці книги подано латинсько-український та українсько-латинський алфавітні словники. Термінологічна спрямованість посібника допоможе студентам упевнено користуватися медичною термінологією.
Доповнено текстові завдання у зв’язку з вимогою декредитації Болонського процесу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації.


Информацию о наличии, заказе и способах доставки и оплаты медицинской литературы Вы можете получить по тел.: 066 7249955; 067 4187927; e-mail: laima29@yandex.ru

 

Цена: 90 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Пасєчко Н.В., Лемке М.О., Мазур П.Є. Основи сестринської справи

Автор: Irina от 14-12-2017, 11:08

Пасєчко Н.В., Лемке М.О., Мазур П.Є. Основи сестринської справи

Пасєчко Н.В., Лемке М.О., Мазур П.Є. Основи сестринської справи


2002р
544с
Підручник складається з чотирьох розділів, зміст яких повністю відповідає програмі дисципліни. У першому розділі "Вступ до предмета "Основи сестринської справи" викладено історію сестринської справи, обгрунтовані поняття стандартів сестринського догляду, мистецтва спілкування і сестринської педагогіки, які є новими у підготовці медичних сестер.
У другому розділі подано основи маніпуляційної техніки і значну увагу приділено дотриманню принципів інфекційної безпеки пацієнта та професійної безпеки медичних працівників.
Третій розділ "Основи санології" висвітлює основні принципи здорового способу життя і можливості втручання медичної сестри для зміцнення здоров'я пацієнта.
Заключний розділ підручника містить інформацію про методи організації і виконання системного догляду за пацієнтом — сестринський процес; дає чіткі орієнтири для здійснення медичними сестрами своїх професійних обов'язків, відповідно, до світових стандартів. У додатках: законодавчі акти медичного права України, галузевий стандарт, витяги з наказів, що забезпечують інфекційну безпеку.

 

Цена: 150 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Касевич Н.М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка

Автор: Irina от 14-12-2017, 11:08

Підручник

Касевич Н.М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка


2009р
424стор
У підручнику висвітлені питання професійної діяльності фельдшерів і акушерок.Особлива увага приділена санітарно-протиепідемічному режиму лікувально-профілактичних закладів, загальному догляду за хворими і медичній маніпуляційній техніці.Проаналізовані особливості спостереження і догляду за пацієнтами різного профілю.Надані рекомендації щодо формування здорового способу життя і профілактики захворювань.Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації. Підручник може бути корисним для фельдшерів і акушерок.
Зміст:
І. ПЕРЕДМОВА
ІІ. ВСТУП
ІІІ. САНІТАРНО?ПРОТИЕПІДЕМІЧНИЙ РЕЖИМ
ЛІКУВАЛЬНО?ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДIВ.
ДЕЗІНФЕКЦІЯ. СТЕРИЛІЗАЦІЯ
IV. ТИПИ ЛІКУВАЛЬНО?ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ.
ЛІКУВАЛЬНО?ОХОРОННИЙ РЕЖИМ МЕДИЧНИХ
ЗАКЛАДIВ
V. ОСОБИСТА ГIГIЄНА ХВОРОГО
VІ. ХАРЧУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ
VII. НАЙПРОСТІШІ МЕТОДИ ФІЗІОТЕРАПІЇ.
ГІРУДОТЕРАПІЯ. ОКСИГЕНОТЕРАПІЯ
VIII. ВИПИСУВАННЯ, ЗБЕРIГАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ
ЛIКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТIВ
ІХ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПАЦIЄНТАМИ I ДОГЛЯД
ЗА НИМИ
Х. ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ ПІД ЧАС БЛЮВАННЯ І ПОРУШЕНЬ
ФІЗІОЛОГІЧНИХ ВІДПРАВЛЕНЬ
ХІ. ЛАБОРАТОРНI ТА IНСТРУМЕНТАЛЬНI МЕТОДИ
ДОСЛIДЖЕННЯ. УЧАСТЬ ФЕЛЬДШЕРА,
АКУШЕРКИ В НИХ
ХІІ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ХВОРИМИ З ПОРУШЕННЯМИ
ФУНКЦІЙ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ І ДОГЛЯД ЗА НИМИ
ХІІІ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ХВОРИМИ З ПОРУШЕННЯМИ
ФУНКЦIЙ СЕРЦЕВО?СУДИННОЇ СИСТЕМИ I ДОГЛЯД
ЗА НИМИ
XIV. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ХВОРИМИ З ПОРУШЕННЯМИ
ФУНКЦIЙ ОРГАНIВ ТРАВЛЕННЯ I ДОГЛЯД ЗА НИМИ
XV. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ХВОРИМИ З ПОРУШЕННЯМИ
ФУНКЦIЙ НИРОК ТА СЕЧОВИХ ШЛЯХIВ I ДОГЛЯД
ЗА НИМИ
XVІ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ХВОРИМИ З ЗАХВОРЮВАННЯМИ КРОВI
ТА КРОВОТВОРНИХ ОРГАНIВ
I ДОГЛЯД ЗА НИМИ
XVІІ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ХВОРИМИ З ЗАХВОРЮВАННЯМИ
ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ I ДОГЛЯД ЗА НИМИ
XVІІІ. ДОГЛЯД ЗА ТЯЖКОХВОРИМИ I ХВОРИМИ,
ЯКI ВМИРАЮТЬ. РЕАНIМАЦIЙНI ЗАХОДИ
ХІХ. ОСНОВИ САНОЛОГIЇ. ЗДОРОВ'Я, ЧИННИКИ РИЗИКУ
ХХ. ЗАГАРТОВУВАННЯ ОРГАНIЗМУ
ХХІ. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
I ПРОФIЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ
ХХІІ. РАЦIОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ
ХХІІІ. ПСИХIЧНА САМОРЕГУЛЯЦIЯ
ХХІV. СIМ'Я I ЗДОРОВ'Я
ХХV. АКТИВНЕ ДОВГОЛIТТЯ
ХХVІ. ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПIДСУМКОВОГО РIВНЯ ЗНАНЬ

 

Цена: 180 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 14-12-2017, 11:08

Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия

Автор: Irina от 14-12-2017, 11:05

Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия

Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия368с
В учебнике представлены основные разделы общей физиотерапии, рассмотрены современные представления о молекулярных, клеточных, тканевых, органных и системных уровнях действия лечебных физических факторов. Представлены принципы применения лечебных физических факторов, основные показания и противопоказания к их назначению, параметры лечебного воздействия, освещены вопросы дозирования и сочетания процедур, приведены характеристики основных моделей физиотерапевтической аппаратуры. Рассмотрены основы организации физиотерапевтической помощи и санаторно-курортного лечения. Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стан дарту высшего профессионального образования по специальности 060101.65 "Лечебное дело". Предназначен студентам медицинских вузов, преподавателям, аспирантам и ординаторам, врачам.

Оглавление
Предисловие
Введение в физиотерапию
Основные понятия
История физиотерапии
Современные концепции физиотерапии
Высокотехнологичные физиотерапевтические технологии
Основные принципы лечебного применения физических факторов
РАЗДЕЛ I. ЛЕЧЕБНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ФАКТОРОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ПРИРОДЫ
Глава 1. Лечебное применение электрического тока
Электротерапия постоянным током
Гальванизация
Лекарственный электрофорез
Импульсная электротерапия
Электросонтерапия
Транскраниальная электростимуляция
Электроимпульсная терапия
Диадинамотерапия
Короткоимпульсная электроаналгезия
Низкочастотная электротерапия
Амплипульстерапия
Миоэлектростимуляция
Интерференцтерапия
Флюктуоризация
Среднечастотная электротерапия
Местная дарсонвализация
Ультратонотерапия
Глава 2. Лечебное применение электрического и магнитного полей
Электрическое поле
Ультравысокочастотная терапия
Магнитное поле
Трансцеребральная магнитотерапия
Импульсная магнитотерапия
Низкочастотная магнитотерапия
Высокочастотная магнитотерапия
Глава 3. Лечебное применение электромагнитных излучений
Сверхвысокочастотная электротерапия
Крайне высокочастотная электротерапия
Глава 4. Лечебное применение оптического излучения (фототерапия)
Инфракрасное облучение
Ультрафиолетовое облучение
Лазеротерапия
РАЗДЕЛ II. ЛЕЧЕБНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ФАКТОРОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
Глава 5. Лечебное применение механических факторов
Лечебный массаж
Дистанционная ударно-волновая терапия
Ультразвуковая терапия
Лекарственный ультрафонофорез
Глава 6. Лечебное применение искусственно измененной воздушной среды
Нормобарическая гипокситерапия
Аэроионотерапия
Аэрозольтерапия
Галоаэрозольная терапия
Аэрофитотерапия
РАЗДЕЛ III. ЛЕЧЕБНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ФАКТОРОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
Глава 7. Гидротерапия
Души
Ванны
Колоногидротерапия
Бани
Глава 8. Термотерапия
Теплотерапия
Криотерапия
РАЗДЕЛ IV. ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ (КУРОРТНАЯ ТЕРАПИЯ)
Глава 9. Климатотерапия
Медицинская характеристика климата основных природных зон
Аэротерапия
Гелиотерапия
Талассотерапия
Глава 10. Бальнеотерапия
Характеристика и классификация минеральных вод
Минеральные ванны
Минерально-газовые ванны
Минеральные питьевые воды
Глава 11. Пелоидотерапия
Характеристика и классификация лечебных грязей
Лечебное применение грязей
Глава 12. Санаторно-курортное лечение
Характеристика и основные виды курортов
Организация санаторно-курортной помощи
Медицинская реабилитация и оздоровительный отдых
РАЗДЕЛ V. ФИЗИОТЕРАПИЯ В СИСТЕМЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Глава 13. Физиотерапия основных патологических процессов
Принципы физиотерапии болевого синдрома
Принципы физиотерапии воспаления, ран и ожогов
Принципы физиотерапии дистрофии
Глава 14. Физиотерапия в современных концепциях медицины
Физиотерапевтические аспекты медицинской реабилитации
Оздоровительные технологии
SPA-технологии
Глава. 15. Организация физиотерапевтической помощи в медицинских организациях
Нормативное правовое регулирование
Организация работы физиотерапевтического подразделения
Ответы на тестовые задания
Приложения
Литература

 

Цена: 420грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Судаков К.В. Физиология человека: атлас динамических схем

Автор: Irina от 14-12-2017, 10:56

Атлас

Судаков К.В. Физиология человека: атлас динамических схем


2015 г.
416с
Атлас предназначен для студентов медицинских вузов и биологических факультетов университетов.
Атлас динамических схем «Физиология человека» – издание уникальное. В книге представлены физиологические процессы в динамике их развития. При этом авторы ориентировались на динамику работы целого организма. В атласе приведены динамические схемы 13-ти разделов нормальной физиологии и подобраны подписи к ним. Каждый раздел дополнен физиологическими терминами и количественными показателями.

 

Цена: 700 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 14-12-2017, 10:56

Ж.Карнейро, Л.К. Жункейра, Быков Владимир Лазаревич Гистология

Автор: Irina от 14-12-2017, 10:44

Учебник, атлас

Ж.Карнейро, Л.К. Жункейра, Быков Владимир Лазаревич Гистология


2009г
576с
Содержание и фрагмент книги
Настоящее учебное пособие является ярким примером воплощения морфофункционального подхода к изучению современной гистологии: оно насыщено новейшими данными биохимии, молекулярной биологии, физиологии, иммунологии и др. дисциплин, неразрывно связанных с описываемыми в нем структурами. Эти сведения объединяют различные отрасли изучения живого, создавая комплексное представление об описываемых объектах. «Гистология» включает описание структуры и функции клеток и их продуктов, основных тканей организма с указанием того, как клетки специализировались для выполнения специфических функций. Отдельные главы посвящены каждому органу и системе органов тела человека. В каждой главе имеются подразделы «Медицинское значение», которые отражают непосредственную связь между основными гистологическими знаниями и диагностикой, прогнозированием, патобиологией и клиническими характеристиками заболеваний. В книге содержится множество микрофотографий и наглядных схем строения клеток и органов для лучшего усвоения материала. Настоящая книга рассчитана на студентов профессиональных медицинских, ветеринарных, стоматологических школ, школ медсестер, а также школ родственных наук, связанных со здравоохранением. Она также очень полезна в качестве готового справочного издания для студентов, изучающих микроскопическую анатомию, и всех остальных, интересующихся биологическими науками, исследующими структуру.

 

Цена: 550грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 14-12-2017, 10:44

Сергеев И.И. Психиатрия и наркология

Автор: Irina от 13-12-2017, 14:43

Учебник для студентов медицинских вузов

Сергеев И.И. Психиатрия и наркология


2009г
752с
Учебник подготовлен преподавателями кафедры психиатрии и медицинской психологии Российского государственного медицинского университета. Его содержание соответствует утвержденной программе по психиатрии и наркологии. Все симптомы, синдромы, диагностические рубрики, закономерности, варианты течения и исхода психических расстройств, вопросы их этиологии и патогенеза, терапии, прогноза и психопрофилактики изложены с позиций сопоставления у взрослых, детей и подростков. Особое внимание уделено психическим расстройствам, наиболее часто встречающимся в общемедицинской практике.
Учебник предназначен для студентов лечебного, педиатрического и других факультетов медицинских вузов.

 

Цена: 190грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 13-12-2017, 14:43

Ковальова О.М., Лісовий В.М., Шевченко С.І., Фролова Т.В. Догляд за хворими: Практика.

Автор: Irina от 13-12-2017, 14:34

Ковальова О.М., Лісовий В.М., Шевченко С.І., Фролова Т.В. Догляд за хворими: Практика.

Ковальова О.М., Лісовий В.М., Шевченко С.І., Фролова Т.В. Догляд за хворими: Практика.


2015 р.
488с
У підручнику на сучасному науково-методичному рівні розглянуто основні питання особливостей догляду за хворими, його роль та організація у лікувальному процесі в умовах стаціонару.
Матеріал викладено відповідно до навчальної програми дисципліни "Догляд за хворими (практика)" для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, затвердженій ЦМК МОЗ України (2008). Підручник складається з трьох розділів згідно з трьома змістовими модулями навчальної програми.
Змістовий модуль 1. Структура та основні завдання догляду за хворими в загальній системі лікування хворих терапевтичного профілю.
Змістовий модуль 2. Догляд за хірургічними хворими.
Змістовий модуль 3. Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару.
У першому розділі розглянуто питання загального та спеціального догляду за хворими терапевтичного профілю, надано структурно-функціональну характеристику терапевтичного стаціонару та обов'язки його працівників, особливості санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режимів, перелік медичної документації.
На сучасному методологічному рівні викладено принципи догляду за хворими з різною патологією та різного віку, за хворими з підвищеною температурою тіла. Розглянуто питання і алгоритм надання першої допомоги при невідкладних станах, запропоновано методику й техніку виконання найпростіших реанімаційних заходів. Окремо викладено питання щодо застосування основних видів лікарських засобів та найпростіших методів фізичної терапії, догляд за хворими під час проведення фізіотерапевтичних процедур.
Другий розділ присвячено догляду за хірургічними хворими, гігієні та роботі середнього медичного персоналу в умовах хірургічного відділення: операційній, перев'язувальній; антисептики, стерилізації перев'язувального матеріалу, операційної білизни. Особлива увага приділяється підготовці хворих до операцій та догляду в післяопераційний період. Окремо розглянуто питання десмургії, описано типові бинтові пов'язки на окремі частини тіла.
У третьому розділі вміщено матеріал із догляду за хворими дітьми в лікувально-діагностичному процесі. Розглянуто особливості гігієни новонароджених та дітей 1-го року життя, догляду за ними; догляду за дітьми з гарячкою; особливості уведення лікарських засобів; організацію харчування здорових дітей раннього віку.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

 

Цена: 250 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Середюк Н.М., Вакалюк І.П., Стасишин О.С. Внутрішня медицина.

Автор: Irina от 13-12-2017, 14:31

Підручник

Середюк Н.М., Вакалюк І.П., Стасишин О.С. Внутрішня медицина.


2006р
688стор
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IIІ—ІV рівнів акредитації
Підручник підготовлено вченими Івано-Франківського державного медичного університету та викладачами вищої категорії Івано-Франківського державного базового медичного коледжу.
У підручнику викладено відомості про найважливіші захворювання внутрішніх органів, вивчення яких передбачено Програмою для студентів вищих медичних навчальних закладів IIІ—ІV рівнів акредитації.
Висвітлення питань діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів грунтується на основних положеннях фундаментальних наук — анатомії, патоморфології, патологічної фізіології, біохімії. У підручнику поєднані традиційні ідеї підготовки фахівців-медиків з новітніми вимогами Болонського процесу, зумовленими також потребами загальної медичної практики, сімейної медицини, впровадженням нових організаційних форм надання медичної допомоги (стаціонари вдома, денні стаціонари в поліклініках та амбулаторіях, сільські лікарні, фельдшерсько-акушерські пункти тощо).

 

Цена: 220 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 13-12-2017, 14:31

Северин Е.С. Биохимия. 5-е издание.

Автор: Irina от 13-12-2017, 14:25

Северин Е.С. Биохимия. 5-е издание.

Северин Е.С. Биохимия. 5-е издание.


2016 г.
768с
В учебнике рассмотрены основные положения классической биохимии. Приведены сведения о структуре и свойствах биомолекул, биоэнергетике, молекулярных основах физиологических функций человека, биохимических особенностях важнейших органов и тканей. Изложены современные представления о молекулярных основах нарушений при ряде патологических состояний и болезней. Учебник предназначен для студентов медицинских вузов, аспирантов.
Содержание:
Предисловие
РАЗДЕЛ 1. Строение, свойства и функции белков (Н.П. Волкова)
I. Строение и свойства аминокислот, входящих в состав белков. Пептидные связи, соединяющие
аминокислоты в цепи
II. Структура белков
III. Формирование трёхмерной структуры белка в клетке
IV. Функционирование белков
V. Особенности функционирования олигомерных белков на примере гемоглобина
VI. Многообразие белков
VII. Физико-химические свойства белков и методы их выделения
VIII. Изменения белкового состава организма
РАЗДЕЛ 2. Энзимология (Н.Н. Белушкина)
I. Общая характеристика ферментов как биологических катализаторов
II. Классификация и номенклатура ферментов
III. Кофакторы и коферменты
IV.Механизм действия ферментов
V. Основы кинетики ферментативных реакций
VI. Ингибирование ферментативной активности
VII. Регуляция метаболических процессов
VIII. Энзимопатии
IX. Применение ферментов в медицине
РАЗДЕЛ 3. Витамины (Н.А. Павлова)
Классификация витаминов
РАЗДЕЛ 4. Биосинтез нуклеиновых кислот и белков (матричные биосинтезы).
Основы молекулярной генетики (В.А. Голенченко, С.А. Силаева, А.И. Глухов)
I. Структурная организация нуклеиновых кислот
II. Репликация
III. Репарация
IV. Транскрипция
V. Биосинтез белков (трансляция)
VI. Ингибиторы матричного биосинтеза
VII. Регуляция экспрессии генов у про- и эукариотов
VIII. Механизмы генетической изменчивости. Полиморфизм белков. Наследственные болезни
IX. Использование ДНК-технологий в медицине
РАЗДЕЛ 5. Биологические мембраны (В.А. Голенченко)
I. Роль мембран в метаболизме и их разнообразие
II. Белки мембран
III. Перенос веществ через мембраны
IV. Участие мембран в межклеточных взаимодействиях
V. Трансмембранная передача сигнала
РАЗДЕЛ 6. Энергетический обмен (Л.В. Авдеева, Н.А. Павлова, Г.В. Рубцова)
I. Биологическое окисление
II. Окислительное фосфорилирование AДФ
III. Заключительный этап катаболизма — основной источник доноров водорода для ЦПЭ
IV. Образование токсичных форм кислорода в ЦПЭ
РАЗДЕЛ 7. Обмен углеводов (Т.Л. Алейникова, С.А. Воробьева)
I. Строение углеводов
II. Переваривание углеводов
III. Механизм трансмембранного переноса глюкозы и других моносахаридов в клетки
IV. Нарушения переваривания и всасывания углеводов
V. Метаболизм глюкозы в клетке
VI. Метаболизм гликогена
VII. Регуляция метаболизма гликогена
VIII. Катаболизм глюкозы
IX. Синтез глюкозы в печени (глюконеогенез)
X. Регуляция гликолиза и глюконеогенеза в печени
XI. Регуляция содержания глюкозы в крови
XII. Пентозофосфатный путь превращения глюкозы
XIII. Метаболизм фруктозы и галактозы
РАЗДЕЛ 8. Обмен липидов (А.Е. Губарева)
I. Структура, классификация и свойства основных липидов организма человека
II. Переваривание и всасывание пищевых липидов
III. Транспорт жиров из кишечника хиломикронами
IV. Обмен триацилглицеролов
V. Обмен жирных кислот и кетоновых тел
VI. Эйкозаноиды
VII. Перекисное окисление липидов, роль в патогенезе повреждений клетки
VIII. Обмен и функции фосфолипидов
IX. Холестерол: функции, обмен
РАЗДЕЛ 9. Обмен и функции аминокислот (О.В. Корлякова, Н.В. Лихачева)
I. Источники и пути использования аминокислот в клетках
II. Биологическая ценность белков
III. Переваривание белков
IV. Катаболизм аминокислот
V. Обмен аммиака
VI. Пути обмена безазотистого остатка аминокислот
VII. Биосинтез заменимых аминокислот
VIII. Обмен отдельных аминокислот
IX. Азотсодержащие соединения — производные аминокислот
РАЗДЕЛ 10. Обмен нуклеотидов (С.А. Силаева)
I. Переваривание нуклеиновых кислот пищи в желудочно-кишечном тракте
II. Синтез пуриновых нуклеотидов
III. Катаболизм пуриновых нуклеотидов
IV. Нарушения обмена пуриновых нуклеотидов
V. Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов
VI. Катаболизм пиримидиновых нуклеотидов
VII. Нарушения обмена пиримидиновых нуклеотидов
VIII. Биосинтез дезоксирибонуклеотидов
IХ. Ферменты синтеза рибо- и дезоксирибонуклеотидов как мишени для действия противовирусных и противоопухолевых препаратов
РАЗДЕЛ 11. Гормональная регуляция обмена веществ и функций организма (Л.В. Авдеева, С.А. Воробьева)
I. Основные системы регуляции метаболизма и межклеточной коммуникации
II. Взаимодействие гормонов с рецепторами и механизмы передачи гормональных сигналов в клетки
III. Строение, биосинтез и биологическое действие гормонов
IV. Регуляция обмена основных энергоносителей
V. Изменения гормонального статуса и метаболизма при сахарном диабете
VI. Регуляция водно-солевого обмена
VII. Регуляция обмена ионов кальция и фосфатов
VIII. Роль гормонов в регуляции репродуктивной функции организма
РАЗДЕЛ 12. Обезвреживание токсических веществ в организме (Л.Е. Андрианова, С.Н. Силуянова)
I. Механизмы обезвреживания ксенобиотиков
II. Биотрансформация лекарственных веществ
III. Метаболизм этанола в печени
РАЗДЕЛ 13. Метаболизм гема и обмен железа (С.Н. Силуянова, Т.А. Титова)
I. Строение и биосинтез гема
II. Обмен железа
III. Катаболизм гемоглобина
IV. Диагностическое значение определения концентрации билирубина в биологических жидкостях
человека
РАЗДЕЛ 14. Биохимия крови (Т.А. Титова)
I. Метаболизм эритроцитов
II. Особенности метаболизма фагоцитирующих клеток
III. Свёртывающая система крови
IV. Белки плазмы крови
РАЗДЕЛ 15. Биохимия межклеточного матрикса (Л.Е. Андрианова, С.Н. Силуянова)
I. Коллаген
II. Эластин
III. Гликозаминогликаны и протеогликаны
IV. Специализированные белки межклеточного матрикса
V. Структурная организация межклеточного матрикса
РАЗДЕЛ 16. Онкогенез (С.А. Силаева)
I. Физические, химические и биологические агенты, вызывающие возникновение опухолей
II. Характеристика опухолевых клеток
III. Онкогены, протоонкогены и гены-супрессоры опухолей
IV. Механизмы неопластической трансформации
V. Теория многоступенчатого канцерогенеза на модели рака прямой кишки
VI. Инвазия и метастазирование
VII. Основные принципы диагностики опухолей и лечения рака
ПРИЛОЖЕНИЯ
Авторский справочник
Лабораторные показатели
Предметный указатель

 

Цена: 1250 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас