MedLitera - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Труфанов Г.Е., Рудь С.Д., Багненко С.С., Лыткина С.И. Лучевая диагностика заболеваний желчевыводящих путей (Конспект лучевого диагноста)

Автор: Irina от 1-02-2019, 12:53

Труфанов Г.Е., Рудь С.Д., Багненко С.С., Лыткина С.И. Лучевая диагностика заболеваний желчевыводящих путей (Конспект лучевого диагноста)

Труфанов Г.Е., Рудь С.Д., Багненко С.С., Лыткина С.И. Лучевая диагностика заболеваний желчевыводящих путей (Конспект лучевого диагноста)

 

Цена: 140 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Андреева Ю.Ю., Франк Г.А. Опухоли мочевыделительной системы и мужских половых органов.

Автор: Irina от 30-01-2019, 10:43

Андреева Ю.Ю., Франк Г.А. Опухоли мочевыделительной системы и мужских половых органов.

Андреева Ю.Ю., Франк Г.А. Опухоли мочевыделительной системы и мужских половых органов.


 

Цена: 250 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Андреева Ю.Ю., Франк Г.А. Опухоли шейки матки.

Автор: Irina от 30-01-2019, 10:38

Андреева Ю.Ю., Франк Г.А. Опухоли шейки матки.

Андреева Ю.Ю., Франк Г.А. Опухоли шейки матки.


 

Цена: 180грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Райт Д. Морфологическая диагностика патологии лимфатических узлов

Автор: Irina от 29-01-2019, 13:56

Райт Д. Морфологическая диагностика патологии лимфатических узлов

Райт Д. Морфологическая диагностика патологии лимфатических узлов

 

Цена: 450 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія,— Т. 4: Захворювання слизової оболонки порожнини рота.

Автор: Irina от 27-01-2019, 11:15

Підручник

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія,— Т. 4: Захворювання слизової оболонки порожнини рота.


2010р
640стор
У підручнику на сучасному рівні висвітлено питання етіології, патогенезу, клінічної картини, патологічної анатомії, діагностики, лікування та профілактики близько 200 захворювань слизової оболонки порожнини рота і губ. Матеріалом для підготовки видання послужили більш ніж 50-річні клінічні спостереження його авторів, їхні біохімічні, цитологічні і морфологічні розробки, а також останні досягнення вітчизняних та зарубіжних учених. Спираючись на власний багаторічний клінічний досвід, автори розробили оригінальну систематику різних патологічних станів слизової оболонки порожнини рота, що її наведено у підручнику.
Видання ілюстроване кольоровими малюнками.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, субординаторів, лікарів-інтернів.
Корисні відомості віднайдуть для себе дерматологи, оториноларингологи, лікарі інших фахів.

 

Цена: 300грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Болгова Л.С. Рак легкого: вопросы гистогенеза и цитологической диагностики.

Автор: Irina от 10-04-2018, 11:26

Болгова Л.С. Рак легкого: вопросы гистогенеза и цитологической диагностики.

Болгова Л.С. Рак легкого: вопросы гистогенеза и цитологической диагностики.


2013г
168с
103 иллюстрации.
В монографии представлены результаты научных исследователей, касающихся вопросов гистогенеза рака легкого. Авторы при комплексном морфологическом исследовании на органном, тканевом, клеточном субклеточном уровнях изучили операционный материал больных раком легкого. Применены современные методики исследований. Полученные объективные результаты научных разработок позволили авторам склониться к точке зрения о начале развития различных гистологических типов рака легкого из периферических его отделов - из альвеолярного эпителия. Вторая часть монографии посвящена цито-морфологическим признакам рака легкого, доброкачественным опухолям и наиболее частым неопухолевым процессам, с которыми необходимо проводить дифференциальную диагностику.

 

Цена: 150 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас