MedLitera - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Ковальський М.П. Оперативна хірургія та топографічна анатомія

Автор: Irina от 11-04-2018, 13:03

Ковальський М.П. Оперативна хірургія та топографічна анатомія

Ковальський М.П. Оперативна хірургія та топографічна анатомія

2018 год
504с
Підручник створено з урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України:
— високий ступінь ілюстративності (423 малюнки, з них 78 — кольорові), використання логічних схем і таблиць;
— наявність тестових завдань для самоконтролю студентів після кожного розділу (відкрита база) у форматі "Крок". Частину питань, так звану якірну групу, відібрано з тестів для поточного та підсумкового модульного контролів, що має підвищити зацікавленість студентів в опануванні підручника;
— наявність розділів з трансплантації органів, лапароскопічної хірургії, операцій на судинах і нервах;
— структурованість тексту й ілюстрацій.
Розділи з топографічної анатомії передують розділам з оперативної хірургії, що є традиційним у викладанні предмету і відповідає типовій навчальній програмі. Послідовність викладання топографічної анатомії та оперативної хірургії окремих ділянок тіла людини також збігається з класичною схемою його описання.
Усі назви анатомічних елементів відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Пауло, 1997). Українські еквіваленти наведено за виданням "Міжнародна анатомічна номенклатура", I.I. Бобрик, В.Г. Ковешніков (2001). Перевагу надано українським термінам, латинські вказано під час першого згадування.
У підручнику наведено модифіковані малюнки з класичних анатомічних і топографоанатомічних підручників і атласів, значну частину взято з попередніх видань, також є оригінальні ілюстрації.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, інтернів, а також лікарів хірургічного профілю.

Зміст:
ПЕРЕДМОВА.
Розділ 1. Предмет і методи оперативної хірургії та топографічної анатомії.
Розділ 2. Історія становлення і розвитку оперативної хірургії та топографічної анатомії.
Розділ 3. Загальні питання оперативної хірургії.
Розділ 4. Топографічна анатомія голови.
Розділ 5. Операції в ділянці голови.
Розділ 6. Топографічна анатомія шиї.
Розділ 7. Операції на шиї.
Розділ 8. Топографічна анатомія грудей.
Розділ 9. Операції на грудній стінці й органах грудної порожнини.
Розділ 10. Топографічна анатомія живота.
Розділ 11. Операції в ділянці живота.
Розділ 12. Топографічна анатомія поперекової ділянки та заочеревинного простору.
Розділ 13. Операції на органах заочеревинного простору.
Розділ 14. Топографічна анатомія таза.
Розділ 15. Операції на органах малого таза та промежини.
Розділ 16. Топографічна анатомія хребта та спинного мозку. Операції на хребті.
Розділ 17. Топографічна анатомія верхньої кінцівки.
Розділ 18. Топографічна анатомія нижньої кінцівки.
Розділ 19. Операції на кінцівках.
Розділ 20. Операції на судинах і нервах.
Розділ 21. Трансплантація органів і тканин.
Розділ 22. Ендоскопічні операції.
ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗНАНЬ.

 

Цена: 450 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Кушнер Ф.Д., В. Норман Скотт, Жиль Р. Скудери Хирургия коленного сустава.

Автор: Irina от 11-04-2018, 12:53

Кушнер Ф.Д., В. Норман Скотт, Жиль Р. Скудери Хирургия коленного сустава.

Кушнер Ф.Д., В. Норман Скотт, Жиль Р. Скудери Хирургия коленного сустава.


2014г
244с
Твердый переплет
Хирургия коленного сустава является практическим руководством по хирургическому лечению основных повреждений коленного сустава. Содержит существенные детали предоперационного планирования, методики операций и предоперационного ведения при более чем 55 вмешательствах, связанных со спортивными и другими травмами, а также реконструкциями коленного сустава у взрослых пациентов. Опытные эксперты описывают каждую методику в простой, доступной и краткой форме, используя поэтапный подходи четкую структуру изложения, которая облегчает восприятия материала. Издание иллюстрировано сотнями наглядных графических рисунков, подчеркивающих важнейшие концептуальные особенности каждого вмешательства. Ценные советы и пожелания экспертов-ортопедов помогут избежать наиболее распространенных ошибок и осложнений.
Четкая структура и компактный формат всех глав делает это практическое руководство идеальным справочным ресурсом для хирургов-ортопедов и других специалистов, занимающихся лечением повреждений коленного сустава.

 

Цена: 1000 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Нгуен Т.Н. Интервенционная кардиология

Автор: Irina от 11-04-2018, 12:47

Нгуен Т.Н. Интервенционная кардиология

Нгуен Т.Н. Интервенционная кардиология

2014г
376с твердый переплет
Издание международного коллектива авторов, признанных специалистов в области интервенционной кардиологии, представляет собой полное, и в то же время ,лаконичное руководство для практикующих врачей -интервенционистов. В книге собраны более 500 практических нюансов , технических приемов и секретов, которые предоставили из своей личной практики более пятидесяти международных экспертов. Издание иллюстрировано большим количеством авторских фотоснимков и рисунков.
Для кардиологов-интервенционистов, сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов , применяющих в своей практике интервенционные методы диагностики и лечения.

 

Цена: 1150 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Загородний Н.В. Эндопротезирование тазобедренного сустава

Автор: Irina от 11-04-2018, 12:45

Загородний Н.В. Эндопротезирование тазобедренного сустава

Загородний Н.В. Эндопротезирование тазобедренного сустава


2012г
704с
В руководстве рассмотрена проблема эндопротезирования тазобедренного сустава при его повреждениях и заболеваниях. В большом литературном обзоре приведены отдаленные результаты различных методов хирургического лечения тазобедренного сустава, изложена история применения эндопротезов тазобедренного сустава. Описана биомеханика сустава, этапы операций эндопротезирования при применении различных видов имплантатов. В кратком виде представлена материаловедческая сторона проблемы изготовления эндопротезов. Описаны техника эндопротезирования тазобедренного сустава, реабилитация больных после операции, осложнения, а также перспективы дальнейшего развития эндопротезостроения. Руководство предназначено для ортопедов и травматологов, занимающихся вопросами эндопротезирования тазобедренного сустава, для ординаторов, аспирантов, хирургов, терапевтов, ревматологов и реабилитологов.

 

Цена: 950 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Савельева Г.М., Бреусенко В.Г., Каппушева Л.М. Гистероскопия. Атлас и руководство.

Автор: Irina от 11-04-2018, 12:43

Савельева Г.М., Бреусенко В.Г., Каппушева Л.М. Гистероскопия. Атлас и руководство.

Савельева Г.М., Бреусенко В.Г., Каппушева Л.М. Гистероскопия. Атлас и руководство.


2012г
248с
Фрагмент книги
Атлас и руководство "Гистероскопия" - одно из первых изданий в России, отражающее возможности новых технологий в диагностике и терапии внутриматочной патологии. В книге изложен многолетний опыт авторов в использовании и разработке этого метода в практической деятельности гинеколога. Приведены краткие сведения об истории развития гистероскопии как варианта эндоскопии. Дано описание аппаратуры и инструментов, применяемых в настоящее время в процессе гистероскопии. Подробно представлены характеристики различных нозологических форм внутриматочной патологии, иллюстрированные большим количеством эндоскопических фотографий. Особое значение имеет техника трансвагинальных манипуляций и операций, производимых при гистероскопии. Важны рекомендации по предупреждению возможных осложнений на каждом этапе диагностической и хирургической гистероскопии. Издание адресовано врачам-гинекологам и студентам медицинских вузов.

 

Цена: 450 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Кондратенко П.Г. Хірургія.

Автор: Irina от 11-04-2018, 12:08

Кондратенко П.Г. Хірургія.

Кондратенко П.Г. Хірургія.


2009р
968 стор
У підручнику описано найпоширеніші хірургічні захворювання. Головну увагу приділено діагностиці та диференційній діагностиці гострої хірургічної патології. Особливістю видання є його побудова за синдромним принципом, що більшою мірою відповідає реальній діяльності практичного лікаря. Викладено показання до застосування сучасних методів лабораторної та інструментальної діагностики, а також сучасних підходів до лікування різноманітних хірургічних захворювань. Крім того, у підручнику висвітлено питання вибору способу й обсягу хірургічного втручання, а також деякі аспекти техніки виконання найпоширеніших операцій. Особлива увага приділена принципам інтенсивної терапії у невідкладній хірургії. Результативнішому сприйняттю тексту сприяють численні ілюстрації, а також різні схеми й алгоритми.
Підручник підготовлено відповідно до Державного стандарту вищої медичної освіти — освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників вищих медичних навчальних закладів України за напрямком підготовки 1101 "Медицина".
Рекомендовано для студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

 

Цена: 260 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Тихомирова В.Д. Детская оперативная хирургия: Практическое руководство

Автор: Irina от 11-04-2018, 12:02

Тихомирова В.Д. Детская оперативная хирургия: Практическое руководство

Тихомирова В.Д. Детская оперативная хирургия: Практическое руководство


2011г
872с
Настоящее руководство, подготовленное ведущими учеными и специалистами крупнейших медицинских центров Санкт-Петербурга и Казани, охватывает все вопросы детской практической хирургии.
Подробно представлена техника хирургических вмешательств, в том числе микрохирургическая техника. С учетом необходимости индивидуализации оперативной техники даны различные варианты операций, представлены ошибки при их выполнении, приведены сведения о мерах по их профилактике и лечению. Даны краткие сведения по эмбриогенезу, возрастной и индивидуальной анатомической изменчивости.
Книга предназначена как для практикующих врачей — детских хирургов общего профиля, так и для других специалистов, имеющих базисные знания по топографической анатомии и оперативной хирургии и некоторый опыт практической работы.
Руководство будет интересно также студентам педиатрических факультетов медицинских вузов.

 

Цена: 600 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Гринберг Марк,Нейрохирургия.

Автор: Irina от 11-04-2018, 11:07

Марк С.Гринберг Нейрохирургия.

Гринберг Марк,Нейрохирургия.

2010г
1010с
Данная книга является всеобъемлющим клиническим руководством по нейрохирургии, выдержавшим большое число изданий на английском и других языках. При переводе
оригинального 5-го издания книги по 4-му изданию были восстановлены некоторые практические аспекты, удаленные из книги автором вследствие выхода в свет отдельного практикума.
Книга будет полезна нейрохирургам, неврологам, студентам, ординаторам, аспирантам и преподавателям медицинских вузов и факультетов.

 

Цена: 1750 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 11-04-2018, 11:07

Золингер Р.М. под ред. В.А. Кубышкина, Атлас хирургических операций. 8-е издание

Автор: Irina от 10-04-2018, 13:03

Атлас

Золингер Р.М. под ред. В.А. Кубышкина, Атлас хирургических операций. 8-е издание480с
Предназначен хирургам, анестезиологам, акушерам-гинекологам, ординаторам и аспирантам, а также студентам старших курсов медицинских вузов.
В последнем издании всемирно известного атласа изложены принципы хирургических операций, хирургической техники. Подробно обсуждаются малейшие нюансы до-, интра- и послеоперационного ведения наиболее распространённых острых хирургических заболеваний. Операции описаны последовательно, с объяснением каждого этапа, что значительно облегчает обучение. Самостоятельные разделы посвящены анестезии и хирургической анатомии. Описаны основные подходы к предоперационной подготовке, обезболиванию при хирургических вмешательствах и к послеоперационномуведению больных. Особенно актуальным представляется включение разделов, посвящённых лапароскопическим и эндоскопическим вмешательствам.Представлены современные взгляды на хирургическую инфекцию, способы и средства антибактериальной терапии. Издание прекрасно иллюстрировано.

 

Цена: 1200 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 10-04-2018, 13:03

Виганд М. Э Эндоскопическая хирургия околоносовых пазух и переднего отдела основания черепа

Автор: Irina от 10-04-2018, 12:31

Виганд М. Э Эндоскопическая хирургия околоносовых пазух и переднего отдела основания черепа

Виганд М. Э Эндоскопическая хирургия околоносовых пазух и переднего отдела основания черепа

2010г
296с
Перевод на русский язык монографии немецких авторов является важным событием для отечественной ринологии. В книге отражены самые последние достижения эндоскопической хирургии околоносовых пазух и переднего отдела основания черепа.
В первую очередь, эта книга адресована хирургам-оториноларингологам и представителям смежных хирургических дисциплин – нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии. Вместе с тем, знакомство с данным изданием принесёт несомненную пользу и ЛОР-врачам терапевтического профиля, позволяя таким образом реализовать принцип преемственности как при направлении пациента на оперативное лечение, так и при его долечивании в амбулаторных условиях после уже проведенной операции.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие к русскому изданию
Предисловие ко второму изданию на английском языке
Вступительное слово к первому изданию на английском языке
Предисловие к первому изданию на английском языке
Список сокращений
Аббревиатуры и символы на рисунках
1 Концепции интраназальной хирургии околоносовых пазух
Хирургическая патология слизистой оболочки околоносовых пазух
Мукозит
Хирургические принципы
Проблемы заживления
Дополнительные мероприятия
Послеоперационный уход
Острая послеоперационная фаза
Поздняя послеоперационная фаза
Поддержание нормального функционирования обонятельной щели
Информированное согласие
Базовые принципы эндоскопической хирургии околоносовых пазух: преимущества, недостатки и исход
2 Эндоскопическая анатомия носа и околоносовых пазух
Полость носа и ее эндоскопические ориентиры
Изучение пространственного расположения околоносовых пазух по КТ изображениям
Вертикальные корональные срезы
Горизонтальные аксиальные срезы
Препарирование носа и околоносовых пазух
Лабораторное рабочее место
Типичные оперативные этапы, выполняемые на трупе
Препарирование носовой перегородки
Восемь шагов послойной (стратиграфической) диссекции латеральной стенки полости носа
Эндоскопическая диссекция носовых раковин и нижнего отдела латеральной стенки полости носа, назоантростомия
Эндоскопическое вскрытие решетчатого лабиринта и переднего отдела основания черепа
Трансфациальное вскрытие решетчатой и лобной пазух
Эндоназальная эндоскопическая лобная синусотомия
Эндоскопическая сфеноидотомия
Транскраниальное вскрытие полости носа и околоносовых пазух
3 Предоперационная и послеоперационная диагностика
Сбор анамнеза
Риноскопия и эндоскопия носа
Ультразвук
Ультразвуковое исследование в А-режиме
Ультразвуковое исследование в В-режиме
Рентгенография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография
Традиционная рентгенография
Компьютерная томография
Магнитно-резонансная томография
Функциональные пробы
Дальнейшее обследование
Классификация синусита
4 Инструментарий
Хирургический эндоскоп
Микроскоп
Инструменты
Дополнительное оснащение
Компьютер-ассистированная хирургия
5 Анестезия и положение пациента на операционном столе
Введение
Местная, инфильтрационная и региональная анестезия
Общая анестезия
Положение пациента на операционном столе
6 Стандартные операции при остром и хроническом синусите
Операции на полости носа
Септопластика
Турбинэктомия
Полипэктомия
Извлечение инородных тел
Биопсия и удаление опухолей
Эндоскопическое использование лазера
Операции на решётчатом лабиринте
Показания
Принципы
Техника оперативного вмешательства
Операции на лобной пазухе
Показания
Принципы
Техника оперативного вмешательства
Операции на клиновидной пазухе
Показания
Принципы
Техника оперативного вмешательства
Операции на верхнечелюстной пазухе
Показания
Принципы
Техника оперативного вмешательства
Тотальная этмоидэктомия со вскрытием лобной, верхнечелюстной и клиновидной пазух: пансинусная операция
Эндоскопические операции на глазнице
Показания
Принципы
Техника оперативного вмешательства
Эндоскопическая и микроскопическая хирургия переднего отдела основания черепа
Показания
Принципы
Техника оперативного вмешательства
Нейроринохирургический комбинированный доступ
Эндоскопическая хирургия пазух у детей
Показания
Принципы
Техника оперативного вмешательства
Эндоскопическая дакриоцисториностомия (ДЦР)
Показания для внутренней ДЦР
Причины стенозирования носо-слёзного протока
Техника оперативного вмешательства
Результаты ДЦР
7 Осложнения синусита
Показания для эндоскопической хирургии
Принципы
Техника оперативного вмешательства
Глазничные осложнения
Мукопиоцеле
Остит, остеомиелит
Менингит, абсцесс мозга
Очаговое распространение синусита
8 Неудачи и повторные хирургические вмешательства
Показания и предпосылки
Принципы
Причины неудач и их устранение
Персистирующий или рецидивирующий хронический синусит
Воспалительные послеоперационные осложнения
Хирургические ошибки
Пренебрежение сопутствующими ринохирургическими вмешательствами
Нарушенное анатомическое строение
Послеоперационная гипосмия или дизосмия
Недостаточный послеоперационный уход
Неятрогенные причины рецидивирующего хронического риносинусита
Этапная эндоскопическая хирургия околоносовых пазух
9 Травмы
Показания
Принципы
Техника оперативного вмешательства
Инородные тела
Открытые ранения
Переломы глазницы и средней зоны лица
Переломы переднего отдела основания черепа
Осложнения эндоскопической хирургии пазух
10 Пороки развития
Показания к эндоскопической хирургии
Основные понятия
Техника оперативного вмешательства
Киста Торнвальда (Thornwaldt) и другие кисты
Атрезия хоан
Дисплазия перегородки носа и носовых раковин
Спонтанная фистула твердой мозговой оболочки
Менингоэнцефалоцеле
11 Опухоли и опухолеподобные поражения
Показания для эндоскопической хирургии
Основные понятия
Техника оперативного вмешательства
Диагностическая биопсия и послеоперационные мероприятия
Мукопиоцеле
Обширный полипоз
Гранулема
Остеома
Фиброма, неврома, аденома
Ювенильная ангиофиброма
Инвертированная папиллома
Плоскоклеточный рак и аденокарцинома
Эстезионейробластома
12 Результаты эндоскопической хирургии околоносовых пазух: личный опыт
Введение
Хронический риносинусит
Частичная этмоидэктомия при начальных и ограниченных стадиях ХРС
Тотальная этмоидэктомия/пансинусная операция при диссеминированном и диффузном ХРС
Эндоназальная дакриоцисториностомия (ДЦРС)
Новообразования
Эндомикроскопия при инвертированной папилломе
Злокачественные опухоли
13 Исторический обзор
Зарождение интраназальной хирургии околоносовых пазух
Ранние этапы эндоскопической хирургии околоносовых пазух
Предметный указатель

ISBN: 978-5-91803-001-1

 

Цена: 1050 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 10-04-2018, 12:31