MedLitera - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Нанда Р. Биомеханика и эстетика в клинической ортодонтии

Автор: Irina от 16-12-2017, 16:19

Руководство

Нанда Р. Биомеханика и эстетика в клинической ортодонтии

388с
Данное издание предназначено для практикующих врачей, студентов-постдипломников, преподавателей медицинских вузов.
Издание содержит полезную информацию по наиболее важным аспектам ортодонтии, последовательно описаны диагностика и планирование лечения, приведено большое количество клинических примеров, особое внимание уделено функциональной эстетике. Кроме того, представлены результаты экспертной оценки выдающихся специалистов в современной ортодонтии. Эстетические параметры и конструкции аппаратов, описанные в книге, могут быть успешно использованы для получения предсказуемого результата в ежедневной клинической практике.

 

Цена: 1300 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 16-12-2017, 16:19

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 3 Захворювання пародонта.

Автор: Irina от 16-12-2017, 14:19

Підручник

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 3 Захворювання пародонта.


2008р
616стор
Видання присвячено найпоширенішим патологічним станам у стоматології - захворюванням пародонта.
У підручнику розглянуто питання анатомії та фізіології пародонта, клініки й діагностики, лікування й профілактики захворювань пародонта. Особливу увагу приділено медикаментозному, хірургічному лікуванню (кюретаж, гінгівектомія, клаптеві операції тощо), фізіотерапевтичним методам лікування (електролікування, ультразвукова терапія, вакуум-терапія, масаж тощо). В окремому розділі викладено методи обстеження хворого.
Анатомічні терміни подано за Міжнародною анатомічною номенклатурою.
У контексті Болонського процесу наведено тести для самостійного контролю знань і відповіді до них.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

 

Цена: 300 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 2: Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис.

Автор: Irina от 16-12-2017, 14:18

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 2: Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис.

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 2: Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис.


2010г
560с
Видання присвячено найпоширенішим стоматологічним захворюванням: некаріозним ураженням твердих тканин зубів, карієсу і його ускладненням (пульпіту та періодонтиту).
У підручнику висвітлено основні методики обстеження хворого з ураженням твердих тканин зубів: карієсом і його ускладненнями. Викладено клінічну картину та лікування некаріозних уражень твердих тканин зубів. Надано основні відомості про найпоширеніше захворювання людини — карієс зубів, причини його виникнення та розвиток. Описано клінічну картину, діагностику та диференціальну діагностику карієсу з іншими подібними за клінічною картиною захворюваннями. Наведено методи лікування карієсу із застосуванням сучасних медикаментозних засобів і пломбувальних матеріалів.
Описано причини та механізми розвитку запалення пульпи зуба — пульпіту, його клінічну картину, основні принципи діагностики та лікування із застосуванням сучасних методів знеболювання.
Докладно розглянуто етіологію, патогенез, клінічну картину запалення періодонта — періодонтиту. Наведено основні методи його лікування.
Значну увагу приділено типовим лікарським помилкам під час лікування карієсу зубів, пульпіту та періодонтиту, описано їхні причини, методи профілактики й усунення.
У контексті Болонського процесу наведено контрольні питання до кожного розділу, тести для самостійного контролю знань і відповіді на них.

 

Цена: 200 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Рожко М.М. Стоматологія. Книга 2

Автор: Irina от 16-12-2017, 13:29

Рожко М.М. Стоматологія. Книга 2

Рожко М.М. Стоматологія. Книга 2

2013р
992с
У підручнику висвітлено основні питання організації стоматологічної служби, терапев­тичної та хірургічної стоматології. Розділи підручника відповідають навчальному плану та програмі з навчання в інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія». Викладено основні принципи надання стоматологічної допомоги населенню, клінічну картину, методи діагнос­тики та лікування твердих тканин зубів, тканин пародонта, слизової оболонки ротової по­рожнини. Розглянуто питання клінічної картини, діагностики та лікування хірургічної пато­логії щелепно-лицевої ділянки.

Текст підручника супроводжується багатим оригінальним ілюстративним матеріалом.

Для лікарів-інтернів стоматологів факультетів післядипломної освіти, магістрантів, ас­пірантів, клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів.
Зміст:
Передмова............................................................................................................................................. 12

ЧАСТИНА 1. ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Розділ 1. СУЧАСНІ МЕТОДИКИ І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ

ПЛОМБУВАННЯ ЗУБІВ................................................................................................................. 13

Критерії якості пломбування зубів................................................................................ 14

Показання до використання традиційних цементів................................................... 17

Сучасні стоматологічні цементи:

основні властивості, вимоги, показання до використання...................................... 19

Матеріали для пов'язок і тимчасових пломб.................................................................... 23

Матеріали для ізолювальних прокладок............................................................................ 24

Цинк-фосфатні цементи.................................................................................................. 25

Полікарбоксилатні цементи............................................................................................ 26

Склоіономерні цементи................................................................................................... 26

Ізолювальні лаки................................................................................................................ 34

Постійні пломбувальні (реставраційні) матеріали.......................................................... 35

Класифікація і властивості

композитних реставраційних матеріалів...................................................................... 42

Макронаповнені композити........................................................................................... 43

Мікронаповнені композити............................................................................................ 44

Мінінаповнені композити............................................................................................... 47

Гібридні композити.......................................................................................................... 47

Універсальні мікрогібридні композити........................................................................ 49

Рідкі (flowable) композити............................................................................................... 60

Конденсовані (расkable) композити.............................................................................. 62

Компомери......................................................................................................................... 64

"Сендвіч"-техніка.................................................................................................................... 66

Розділ 2. КАРІЄС ЗУБІВ.................................................................................................................. 73

Етіологія і патогенез карієсу................................................................................................. 74

Сучасна концепція етіології карієсу............................................................................. 74

Сучасне бачення патогенезу карієсу зубів................................................................. 75

Класифікації карієсу зубів 76

Патологічна анатомія карієсу зубів..................................................................................... 78

Клінічна картина карієсу........................................................................................................ 80

Перебіг нетрадиційних (особливих) форм карієсу............................................................ 82

Діагностика карієсу................................................................................................................ 84

Лікування карієсу.................................................................................................................... 88

Основні принципи лікування карієсу................................................................................. 91

Принципи і техніка препарування каріозних порожнин................................................. 95

Медикаментозне оброблення каріозних порожнин........................................................ 100

Пломбування каріозних порожнин..................................................................................... 100

Техніка раціонального пломбування контактних поверхонь зубів. . . 106

Тактика лікаря при лікуванні різних клінічних форм карієсу................................... 107

Розділ 3. ЗАХВОРЮВАННЯ ПУЛЬПИ ЗУБА........................................................................ 109

Пульпіт: етіологія, патогенез, патоморфологія, класифікації,

загальна симптоматика ...................................................................................................... 111

Клінічна картина, патологічна анатомія, діагностика

і диференціальна діагностика гострих пульпітів.......................................................... 117

Клінічна картина гострих пульпітів............................................................................ 117

Клінічна картина, патологічна анатомія, діагностика

і диференціальна діагностика хронічного пульпіту..................................................... 123

Лікування пульпіту. Принципи лікування. Біологічний метод................................ 132

Хірургічні методи лікування пульпіту. Вітальна екстирпація пульпи . 143

Девітальна екстирпація й ампутація................................................................................ 145

Помилки та ускладнення при лікуванні пульпітів, профілактика й усу­нення їх 151

Розділ 4. ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕРІОДОНТА........................................................................... 160

Анатомічні, гістологічні та функціональні

особливості будови періодонта............................................................................... 160

Періодонтит: етіологія, патогенез і класифікація...................................................... 167

Клінічна картина, патологічна анатомія, діагностика

і диференціальна діагностика гострого періодонтиту........................................ 171

Хронічний періодонтит.................................................................................................. 177

Диференціальна діагностика хронічного періодонтиту......................................... 184

Методи лікування періодонтиту.................................................................................. 187

Основні етапи лікування періодонтиту 189

Хірургічні методи лікування періодонтиту................................................. 217

Помилки під час діагностики періодонтиту.............................................................. 219

Помилки на етапах лікування періодонтиту............................................................. 220

Пізні ускладнення після лікування періодонтиту..................................................... 224

Віддалені результати лікування періодонтиту.......................................................... 226

Розділ 5. ЗАХВОРЮВАННЯ ТКАНИН ПАРОДОНТА......................................................... 227

Систематика та епідеміологія захворювань тканин пародонта................................ 227

Пародонт: клінічна анатомія, фізіологія, функції, вікові зміни............................... 228

Етіологія і патогенез захворювань тканин пародонта.................................................. 232

Класифікації захворювань пародонта.............................................................................. 240

Класифікація хвороб пародонта за М.Ф. Данилевським (1994) . . . . 241

Пародонтологічна семіотика (основні терміни) за ВООЗ (1990) . . . 242

Методи обстеження хворих із патологією тканин пародонта.

Критерії встановлення та формулювання діагнозу...................................................... 243

Клінічний діагноз у пародонтології.................................................................................. 254

Клінічна картина та діагностика захворювань пародонта.......................................... 256

Клінічна картина, діагностика, диференціальна діагностика

запальних захворювань пародонта.............................................................................. 256

Клінічна картина і діагностика гінгівіту....................................................... 256

Клінічна картина і діагностика катарального гінгівіту.............................. 257

Клінічна картина і діагностика гіпертрофічного гінгівіту........................ 258

Клінічна картина і діагностика виразкового гінгівіту............................... 260

Клінічна картина і діагностика атрофічного гінгівіту............................... 262

Клінічна картина і діагностика локалізованого пародонтиту . . . 264

Клінічна картина, діагностика і диференціальна діагностика

дистрофічно-запальних захворювань пародонта..................................................... 265

Клінічна картина, діагностика і диференціальна діагностика

пародонтозу ............................................................................................................................ 274

Клінічна картина, діагностика і диференціальна діагностика ідіопатич-

них захворювань..................................................................................................................... 277

Продуктивні процеси, пародонтоми.................................................................................. 278

Лікування захворювань тканин пародонта..................................................................... 279

Принципи комплексного лікування хвороб пародонта......................................... 279

Місцеве лікування захворювань тканин пародонта

і медикаментозні засоби видалення назубних відкладень 288

Методика ручного видалення назубних відкладень................................................ 290

Медикаментозні засоби для видалення назубних відкладень............................... 307

Медикаментозне лікування захворювань тканин пародонта..................................... 309

Лікування хронічного катарального гінгівіту........................................................... 312

Лікування гіпертрофічного гінгівіту........................................................................... 315

Лікування виразкового гінгівіту.................................................................................. 317

Лікування дистрофічно-запальних хвороб пародонта........................................... 321

Лікування пародонтозу......................................................................................................... 335

Хірургічне лікування захворювань тканин пародонта................................................ 337

Новітні засоби для хірургічного лікування пародонтальних і кісткових

кишень. Метод спрямованої тканинної регенерації............................................... 341

Ортопедичне і ортодонтичне лікування хвороб пародонта......................................... 345

Фізіотерапевтичне лікування хвороб пародонта........................................................... 350

Результати лікування захворювань тканин пародонта............................................... 353

Профілактика хвороб тканин пародонта ........................................................................ 357

Навчання догляду за ротовою порожниною. Предмети догляду

та засоби індивідуальної гігієни ротової порожнини................................................... 367

Навчання догляду за ротовою порожниною............................................................ 367

Предмети догляду за ротовою порожниною.

Способи чищення зубів різними предметами гігієни............................................ 368

Засоби індивідуальної гігієни ротової порожнини................................................. 374

Використання жувальних гумок.................................................................................. 381

Розділ 6. ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ. КЛАСИФІКАЦІЯ 385

Травматичні ураження слизової оболонки ротової порожнини................................. 387

Механічна травма ......................................................................................................... 387

Фізична травма................................................................................................................ 390

Хімічна травма .............................................................................................................. 399

Лейкоплакія .................................................................................................................... 402

Інфекційні захворювання слизової оболонки ротової порожнини. . . 412

Вірусні ураження............................................................................................................ 412

Лікування вірусних уражень слизової оболонки ротової

порожнини ............................................................................................................ 421

Зміни слизової оболонки ротової порожнини при гострих інфекційних захворюваннях 425

Профілактика інфікування ВІЛ у працівників стоматологічних

закладів.............................................................................................................................. 442

Бактерійні інфекції.......................................................................................................... 443

Мікотичні стани............................................................................................................... 462

Захворювання губ ................................................................................................................. 467

Хейліт ................................................................................................................................ 467

Хронічна тріщина губи.................................................................................................. 480

Гранульоматозний хейліт Мішера.............................................................................. 482

Трофодема Мейжа......................................................................................................... 482

Синдром Россолімо—Мелькерсон—Розенталя ..................................................... 483

Хвороби язика (глосити)....................................................................................................... 485

Десквамативний глосит................................................................................................. 486

Волосатий язик .............................................................................................................. 488

Ромбоподібний глосит................................................................................................... 490

Складчастий язик............................................................................................................. 491

Передраки слизової оболонки ротової порожнини та червоної облямівки губ....... 492

Хвороба боуена.............................................................................................................. 494

Бородавчастий передрак............................................................................................... 496

Обмежений передраковий гіперкератоз червоної облямівки губ . . 499

Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті .................................................... 500

Прояви алергійних станів на слизовій оболонці ротової

порожнини .............................................................................................................................. 503

Медикаментозна алергія ............................................................................................. 503

Клітинні тести................................................................................................................... 507

Хронічний рецидивний афтозний стоматит............................................................. 511

Синдром Бехчета ........................................................................................................... 515

Багатоформна ексудативна еритема.......................................................................... 517

Дерматози, зумовлені автоімунними компонентами................................................... 524

Міхурчатка ...................................................................................................................... 525

Червоний плоский лишай............................................................................................. 531

Червоний вовчак............................................................................................................. 537

Зміни слизової оболонки ротової порожнини на тлі екзогенних

інтоксикацій........................................................................................................................... 542

Ртутний стоматит 542

Свинцевий стоматит................................................................................................... 544

Вісмутовий стоматит................................................................................................. 545

Зміни слизової оболонки ротової порожнини на тлі захворювань

органів і систем організму ................................................................................................. 546

Захворювання травного тракту ................................................................................. 546

Захворювання нирок ................................................................................................... 549

Серцево-судинна патологія ....................................................................................... 550

Ураження слизової оболонки ротової порожнини у хворих

з ендокринною патологією....................................................................................... 553

Зміни слизової оболонки ротової порожнини при гіпо-

і авітамінозах................................................................................................................ 561

Зміни слизової оболонки ротової порожнини при захворюваннях

органів кровотворення ............................................................................................. 566

ЧАСТИНА 2. ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Розділ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІКЛІНІЧНОЇ ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЧ­НОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ 587

Розділ 8. ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО ІЗ ХІРУРГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ 594

Розділ 9. ВИДИ ЗНЕБОЛЮВАННЯ У ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВІЙ ДІЛЯНЦІ . . 617

Особливості загального знеболювання у щелепно-лицевій ділянці 617

Види місцевого знеболювання.................................................................................. 623

Аплікаційне знеболювання ...................................................................................... 623

Інфільтраційна анестезія .......................................................................................... 625

Провідникова анестезія............................................................................................. 627

Топографо-анатомічні обґрунтування провідникового знеболювання

гілок трійчастого нерва ............................................................................................. 628

Кісткові отвори (цільові пункти) і пов'язані з ними види

провідникової анестезії ............................................................................................. 630

Провідникове знеболювання верхньої щелепи.................................................... 631

Провідникове знеболювання нижньої щелепи.................................................... 640

Ускладнення під час проведення анестезії 651

Місцеві ускладнення під час проведення анестезії....................................... 651

Загальні ускладнення місцевого знеболювання........................................... 656

Розділ 10. ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ.................................................................................................. 669

Підготовка до видалення зуба...................................................................................... 670

Методика видалення зуба.............................................................................................. 671

Етапи операції видалення зуба.................................................................................... 676

Особливості видалення окремих груп зубів............................................................. 680

Ускладнення, які виникають під час і після видалення зуба................................. 686

Ускладнення, які виникають під час хірургічних втручань.................................... 707

Розділ 11. ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ ІМПЛАНТОЛОГІЇ......................................................... 714

Дентальна імплантація.................................................................................................. 714

Хірургічний етап лікування ........................................................................................ 723

Способи ортопедичного лікування............................................................................. 741

Розділ 12. ОДОНТОГЕННІ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ................................................................................................ 745

Хірургічні методи лікування періодонтиту............................................................... 745

Періостит.......................................................................................................................... 752

Лімфаденіт........................................................................................................................ 756

Остеомієліт щелеп........................................................................................................... 757

Абсцеси і флегмони....................................................................................................... 762

Абсцеси і флегмони тканин, які прилягають до верхньої

щелепи .................................................................................................................... 764

Абсцеси і флегмони тканин, які прилягають до нижньої

щелепи .................................................................................................................... 769

Ускладнення запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки. . . 776

Тромбофлебіт лицевих вен, тромбоз печеристої пазухи ........................... 776

Медіастиніт ........................................................................................................... 777

Сепсис .................................................................................................................... 779

Розділ 13. ЗАХВОРЮВАННЯ ПРОРІЗУВАННЯ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ___________ 782

Розділ 14. ОДОНТОГЕННЕ ЗАПАЛЕННЯ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ

ПАЗУХИ (ГАЙМОРИТ) 790

Розділ 15. ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ І ТРАВМАТИЧНІ УШКОДЖЕННЯ

СЛИННИХ ЗАЛОЗ.......................................................................................................................... 803

Гострий сіаладеніт ........................................................................................................ 803

Хронічний сіаладеніт...................................................................................................... 813

Синдроми з ураженням слинних залоз...................................................................... 824

Травма слинних залоз. Слинні нориці ...................................................................... 827

Розділ 16. ІНФЕКЦІЙНІ ЗАПАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ..... 832

Актиномікоз.................................................................................................................... 832

Туберкульоз..................................................................................................................... 835

Сифіліс.............................................................................................................................. 838

Фурункули і карбункули............................................................................................... 841

Бешиха .............................................................................................................................. 847

Сибірка ............................................................................................................................ 848

Нома.................................................................................................................................. 849

Розділ 17. ТРАВМАТИЧНІ УШКОДЖЕННЯ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ.......... 852

Переломи нижньої щелепи........................................................................................... 860

Ортопедичне лікування переломів нижньої щелепи.............................................. 865

Переломи верхньої щелепи, виличної кістки, кісток носа..................................... 868

Невідкладна допомога в разі травматичних ушкоджень щелепно- лицевої ділянки 873

Розділ 18. ЗАХВОРЮВАННЯ І УРАЖЕННЯ НЕРВІВ ОБЛИЧЧЯ І ЩЕЛЕП............... 880

Розділ 19. ЗАХВОРЮВАННЯ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА .... 888

Вивихи................................................................................................................................ 888

Артрит ............................................................................................................................. 890

Артрози скронево-нижньощелепного суглоба....................................................... 890

Контрактура..................................................................................................................... 891

Анкілози скронево-нижньощелепного суглоба 892

Розділ 20. ХІРУРГІЧНІ МЕТОДИ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ПАРОДОНТИТУ .... 895

Види хірургічного втручання............................................................................. 899

Розділ 21. ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ І ПУХЛИНОПОДІБНІ НОВОУТВО­РЕННЯ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ. КІСТИ ЩЕЛЕП................................................................................................................................................ 905

Доброякісні пухлини і пухлиноподібні утворення м'яких тканин

і слизової оболонки ротової порожнини, обличчя і шиї ...................................... 906

Доброякісні пухлини слинних залоз............................................................................ 910

Пухлиноподібні утворення і диспластичні процеси................................................ 914

Розділ 22. ВІДНОВНА І РЕКОНСТРУКТИВНА ХІРУРГІЯ ОБЛИЧЧЯ І ЩЕЛЕП...... 916

Особливості обстеження хворих із дефектами і деформаціями щелепно-лицевої ділянки та пацієнтів, які потребують естетичних

і косметичних операцій................................................................................................. 916

Деякі відомості з антропометрії обличчя і носа ..................................................... 918

Набуті дефекти і деформації лиця............................................................................... 923

Набуті деформації лицевого скелета.......................................................................... 932

Тестові завдання ............................................................................................................................. 936

Відповіді на тестові завдання....................................................................................................... 979

Список літератури 984

 

Цена: 330 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Морозова С.И., Савельева Н.А. Заболевания слизистой оболочки рта. Атлас.

Автор: Irina от 16-12-2017, 13:15

Морозова С.И., Савельева Н.А. Заболевания слизистой оболочки рта. Атлас.

Морозова С.И., Савельева Н.А. Заболевания слизистой оболочки рта. Атлас.


2012г
272с
В атласе описаны основные формы клинических проявлений заболеваний слизистой оболочки рта и красной каймы губ: травматические поражения, инфекционная и аллергическия патология, изменения слизистой оболочки при экзогенных интоксикациях, системных заболеваниях, дерматозах и болезнях обмена веществ, а также хейлиты, аномалии и самостоятельные заболевания языка, предраковые состояния и опухоли. Начальные главы посвящены строению слизистой оболочки рта, цитологии элементов поражения, особенностям течения патологических процессов. В атласе представлены иллюстрации наиболее широко распространенных заболеваний кожи и слизистых оболочек (314 цветных фотографий и рисунков).
Для стоматологов, инфекционистов, онкологов, терапевтов, аллергологов, студентов медицинских вузов.

 

Цена: 300 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Майкл С. Блок Дентальная имплантология хирургические аспекты

Автор: Irina от 16-12-2017, 12:22

Майкл С. Блок Дентальная имплантология хирургические аспекты


Майкл С. Блок Дентальная имплантология хирургические аспекты


2015 г.
448с
Фрагмент книги Блок М.С. Дентальная имплантология. Хирургические аспекты.
Данное издание содержит интегрированную в единую концепцию лечения актуальную информацию, переработанную в последовательный учебный атлас, выходящий за рамки отдельных специальностей. Оно отражает изменение основных методик и подходов, используемых в современной имплантационной стоматологии, связанное с появлением новых технологий, основанных на принципах биоинженерии и преобразующих компьютерных программ. Издание включает хорошо структурированные разделы, в которых описывается и анализируется процесс постановки диагноза, одинаковый для всех пациентов. Оно дополнено обсуждением методик немедленной нагрузки имплантов с помощью временной реставрации, которые все чаще используются в клинической практике, а также разделами, посвященными дистракционному остеосинтезу, новым эффективным менее болезненным методам аугментации, таким как надкостничное тоннелирование и трансплантация гранулированного костнопластического материала, использованию рекомбинантного морфогенетического белка, а также особенностям установки имплантов в скуловую кость и лечению беззубой верхней челюсти без трансплантации тканей, а также описанию факторов, имеющих определяющее значение для эстетики.
Атлас является квинтэссенцией данных современных исследований, которые практикующие врачи-стоматологи могут использовать в своей практике, а также будет полезен студентаим стоматологических вузов.

Содержание и фрагмент книги

 

Цена: 1600 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Борисенко А.В. Захворювання слизової оболонки порожнини рота: від теорії до практики.

Автор: Irina от 16-12-2017, 12:19

Борисенко А.В. Захворювання слизової оболонки порожнини рота: від теорії до практики.

Борисенко А.В. Захворювання слизової оболонки порожнини рота: від теорії до практики.

2013г
548с
Науково-методичне видання «Захворювання слизової оболонки порожнини рота: від теорії до практики» серії «Бібліотека «Здоров’я України» надає відомості щодо сучасних поглядів на механізми розвитку, причини, клінічні особливості, діагностику та лікування найбільш поширених захворювань слизової оболонки порожнини рота.
Дане видання буде корисне для стоматологів, лікарів інших спеціальностей, слухачів курсів післядипломної освіти, лікарів-інтернів, студентів медичних вузів.

 

Цена: 70 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., Антоненко М.Ю. Терапевтическая стоматология. Том 4. Заболевания слизистой оболочки полости рта.

Автор: Irina от 16-12-2017, 11:51

Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., Антоненко М.Ю. Терапевтическая стоматология. Том 4. Заболевания слизистой оболочки полости рта.

Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., Антоненко М.Ю. Терапевтическая стоматология. Том 4. Заболевания слизистой оболочки полости рта.

2013г
632с
В учебнике на современном уровне освещены вопросы этиологии, патогенеза, клиники, патологической анатомии, диагностики, лечения и профилактики более 200 заболеваний слизистой оболочки полости рта и губ. Материалом для подготовки этого издания послужили более чем 50-летние клинические наблюдения его авторов, их биохимические, цитологические и патанатомические разработки, а также последние достижения и исследования отечественных и зарубежных ученых. Опираясь на свой многолетний клинический опыт, авторы разработали оригинальную систематику разных патологических состояний слизистой оболочки рта, которая приведена в учебнике.
Издание иллюстрировано цветными рисунками.
Для студентов стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений III—IV уровней аккредитации, субординаторов, врачей-интернов. Полезные сведения почерпнут для себя дерматологи, отоларингологи и врачи других специальностей.

 

Цена: 300 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Бичун А.Б., Васильев А.В., Михайлов В.В. Неотложная помощь в стоматологии: краткое руководство

Автор: Irina от 16-12-2017, 11:45

Краткое руководство

Бичун А.Б., Васильев А.В., Михайлов В.В. Неотложная помощь в стоматологии: краткое руководство2010г
320с
Предназначено для врачей-стоматологов, в первую очередь амбулаторного звена, для руководителей стоматологических подразделений, студентов старших курсов стоматологических факультетов; может быть полезно сотрудникам органов управления здравоохранением и страховых медицинских компаний.
Руководство посвящено актуальной проблеме оказания неотложной помощи в стоматологии. В первой части описана неотложная стоматологическая помощь при травмах и острых инфекционных заболеваниях челюстно-лицевой области, освещены показания к госпитализации, дифференциальная диагностика, лечение. Во второй части подробно разбирается экстренная помощь при острой соматической патологии в условиях амбулаторного стоматологического приема как взрослых, так и детей. Даны четкие рекомендации по профилактике неотложных состояний. Подробно рассматриваются действия медицинского персонала при оказании экстренной помощи. В приложениях даны рекомендации по оформлению документации, формированию укладок для оказания неотложной помощи в условиях амбулаторного приема.

 

Цена: 200 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 16-12-2017, 11:45

Дж. Шмидседер Атлас по стоматологии. Эстетическая стоматология

Автор: Irina от 16-12-2017, 11:40

Атлас

Дж. Шмидседер Атлас по стоматологии. Эстетическая стоматология2007г
320с
Книга может служить прекрасным обучающим и справочным пособием для стоматологов, интересующихся вопросами эстетической стоматологии, а также для студентов, интернов и начинающих врачей.
Этот иллюстрированный цветной атлас предназначен, в первую очередь, для практикующих стоматологов и призван помочь им в освоении новых технологий и материалов, применяющихся в современной стоматологической практике с целью устранения дефектов зубов, зубных рядов и др., с тем чтобы сделать лицо пациента более эстетичным, гармоничным и привлекательным, а человека - уверенным и успешным. Наряду с описанием и иллюстрированием известных методов достижения эстетических результатов в стоматологии, каковыми являются отбеливание зубов, реставрация композитами, керамикой и др., в атласе рассматривается ряд еще недостаточно освещенных в литературе методов реставрации десны и пародонта.

 

Цена: 650 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 16-12-2017, 11:40