MedLitera - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Рожко М.М. Стоматологія. Книга 2

Автор: Irina от 16-12-2017, 13:29

Рожко М.М. Стоматологія. Книга 2

Рожко М.М. Стоматологія. Книга 2

2013р
992с
У підручнику висвітлено основні питання організації стоматологічної служби, терапев­тичної та хірургічної стоматології. Розділи підручника відповідають навчальному плану та програмі з навчання в інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія». Викладено основні принципи надання стоматологічної допомоги населенню, клінічну картину, методи діагнос­тики та лікування твердих тканин зубів, тканин пародонта, слизової оболонки ротової по­рожнини. Розглянуто питання клінічної картини, діагностики та лікування хірургічної пато­логії щелепно-лицевої ділянки.

Текст підручника супроводжується багатим оригінальним ілюстративним матеріалом.

Для лікарів-інтернів стоматологів факультетів післядипломної освіти, магістрантів, ас­пірантів, клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів.
Зміст:
Передмова............................................................................................................................................. 12

ЧАСТИНА 1. ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Розділ 1. СУЧАСНІ МЕТОДИКИ І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ

ПЛОМБУВАННЯ ЗУБІВ................................................................................................................. 13

Критерії якості пломбування зубів................................................................................ 14

Показання до використання традиційних цементів................................................... 17

Сучасні стоматологічні цементи:

основні властивості, вимоги, показання до використання...................................... 19

Матеріали для пов'язок і тимчасових пломб.................................................................... 23

Матеріали для ізолювальних прокладок............................................................................ 24

Цинк-фосфатні цементи.................................................................................................. 25

Полікарбоксилатні цементи............................................................................................ 26

Склоіономерні цементи................................................................................................... 26

Ізолювальні лаки................................................................................................................ 34

Постійні пломбувальні (реставраційні) матеріали.......................................................... 35

Класифікація і властивості

композитних реставраційних матеріалів...................................................................... 42

Макронаповнені композити........................................................................................... 43

Мікронаповнені композити............................................................................................ 44

Мінінаповнені композити............................................................................................... 47

Гібридні композити.......................................................................................................... 47

Універсальні мікрогібридні композити........................................................................ 49

Рідкі (flowable) композити............................................................................................... 60

Конденсовані (расkable) композити.............................................................................. 62

Компомери......................................................................................................................... 64

"Сендвіч"-техніка.................................................................................................................... 66

Розділ 2. КАРІЄС ЗУБІВ.................................................................................................................. 73

Етіологія і патогенез карієсу................................................................................................. 74

Сучасна концепція етіології карієсу............................................................................. 74

Сучасне бачення патогенезу карієсу зубів................................................................. 75

Класифікації карієсу зубів 76

Патологічна анатомія карієсу зубів..................................................................................... 78

Клінічна картина карієсу........................................................................................................ 80

Перебіг нетрадиційних (особливих) форм карієсу............................................................ 82

Діагностика карієсу................................................................................................................ 84

Лікування карієсу.................................................................................................................... 88

Основні принципи лікування карієсу................................................................................. 91

Принципи і техніка препарування каріозних порожнин................................................. 95

Медикаментозне оброблення каріозних порожнин........................................................ 100

Пломбування каріозних порожнин..................................................................................... 100

Техніка раціонального пломбування контактних поверхонь зубів. . . 106

Тактика лікаря при лікуванні різних клінічних форм карієсу................................... 107

Розділ 3. ЗАХВОРЮВАННЯ ПУЛЬПИ ЗУБА........................................................................ 109

Пульпіт: етіологія, патогенез, патоморфологія, класифікації,

загальна симптоматика ...................................................................................................... 111

Клінічна картина, патологічна анатомія, діагностика

і диференціальна діагностика гострих пульпітів.......................................................... 117

Клінічна картина гострих пульпітів............................................................................ 117

Клінічна картина, патологічна анатомія, діагностика

і диференціальна діагностика хронічного пульпіту..................................................... 123

Лікування пульпіту. Принципи лікування. Біологічний метод................................ 132

Хірургічні методи лікування пульпіту. Вітальна екстирпація пульпи . 143

Девітальна екстирпація й ампутація................................................................................ 145

Помилки та ускладнення при лікуванні пульпітів, профілактика й усу­нення їх 151

Розділ 4. ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕРІОДОНТА........................................................................... 160

Анатомічні, гістологічні та функціональні

особливості будови періодонта............................................................................... 160

Періодонтит: етіологія, патогенез і класифікація...................................................... 167

Клінічна картина, патологічна анатомія, діагностика

і диференціальна діагностика гострого періодонтиту........................................ 171

Хронічний періодонтит.................................................................................................. 177

Диференціальна діагностика хронічного періодонтиту......................................... 184

Методи лікування періодонтиту.................................................................................. 187

Основні етапи лікування періодонтиту 189

Хірургічні методи лікування періодонтиту................................................. 217

Помилки під час діагностики періодонтиту.............................................................. 219

Помилки на етапах лікування періодонтиту............................................................. 220

Пізні ускладнення після лікування періодонтиту..................................................... 224

Віддалені результати лікування періодонтиту.......................................................... 226

Розділ 5. ЗАХВОРЮВАННЯ ТКАНИН ПАРОДОНТА......................................................... 227

Систематика та епідеміологія захворювань тканин пародонта................................ 227

Пародонт: клінічна анатомія, фізіологія, функції, вікові зміни............................... 228

Етіологія і патогенез захворювань тканин пародонта.................................................. 232

Класифікації захворювань пародонта.............................................................................. 240

Класифікація хвороб пародонта за М.Ф. Данилевським (1994) . . . . 241

Пародонтологічна семіотика (основні терміни) за ВООЗ (1990) . . . 242

Методи обстеження хворих із патологією тканин пародонта.

Критерії встановлення та формулювання діагнозу...................................................... 243

Клінічний діагноз у пародонтології.................................................................................. 254

Клінічна картина та діагностика захворювань пародонта.......................................... 256

Клінічна картина, діагностика, диференціальна діагностика

запальних захворювань пародонта.............................................................................. 256

Клінічна картина і діагностика гінгівіту....................................................... 256

Клінічна картина і діагностика катарального гінгівіту.............................. 257

Клінічна картина і діагностика гіпертрофічного гінгівіту........................ 258

Клінічна картина і діагностика виразкового гінгівіту............................... 260

Клінічна картина і діагностика атрофічного гінгівіту............................... 262

Клінічна картина і діагностика локалізованого пародонтиту . . . 264

Клінічна картина, діагностика і диференціальна діагностика

дистрофічно-запальних захворювань пародонта..................................................... 265

Клінічна картина, діагностика і диференціальна діагностика

пародонтозу ............................................................................................................................ 274

Клінічна картина, діагностика і диференціальна діагностика ідіопатич-

них захворювань..................................................................................................................... 277

Продуктивні процеси, пародонтоми.................................................................................. 278

Лікування захворювань тканин пародонта..................................................................... 279

Принципи комплексного лікування хвороб пародонта......................................... 279

Місцеве лікування захворювань тканин пародонта

і медикаментозні засоби видалення назубних відкладень 288

Методика ручного видалення назубних відкладень................................................ 290

Медикаментозні засоби для видалення назубних відкладень............................... 307

Медикаментозне лікування захворювань тканин пародонта..................................... 309

Лікування хронічного катарального гінгівіту........................................................... 312

Лікування гіпертрофічного гінгівіту........................................................................... 315

Лікування виразкового гінгівіту.................................................................................. 317

Лікування дистрофічно-запальних хвороб пародонта........................................... 321

Лікування пародонтозу......................................................................................................... 335

Хірургічне лікування захворювань тканин пародонта................................................ 337

Новітні засоби для хірургічного лікування пародонтальних і кісткових

кишень. Метод спрямованої тканинної регенерації............................................... 341

Ортопедичне і ортодонтичне лікування хвороб пародонта......................................... 345

Фізіотерапевтичне лікування хвороб пародонта........................................................... 350

Результати лікування захворювань тканин пародонта............................................... 353

Профілактика хвороб тканин пародонта ........................................................................ 357

Навчання догляду за ротовою порожниною. Предмети догляду

та засоби індивідуальної гігієни ротової порожнини................................................... 367

Навчання догляду за ротовою порожниною............................................................ 367

Предмети догляду за ротовою порожниною.

Способи чищення зубів різними предметами гігієни............................................ 368

Засоби індивідуальної гігієни ротової порожнини................................................. 374

Використання жувальних гумок.................................................................................. 381

Розділ 6. ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ. КЛАСИФІКАЦІЯ 385

Травматичні ураження слизової оболонки ротової порожнини................................. 387

Механічна травма ......................................................................................................... 387

Фізична травма................................................................................................................ 390

Хімічна травма .............................................................................................................. 399

Лейкоплакія .................................................................................................................... 402

Інфекційні захворювання слизової оболонки ротової порожнини. . . 412

Вірусні ураження............................................................................................................ 412

Лікування вірусних уражень слизової оболонки ротової

порожнини ............................................................................................................ 421

Зміни слизової оболонки ротової порожнини при гострих інфекційних захворюваннях 425

Профілактика інфікування ВІЛ у працівників стоматологічних

закладів.............................................................................................................................. 442

Бактерійні інфекції.......................................................................................................... 443

Мікотичні стани............................................................................................................... 462

Захворювання губ ................................................................................................................. 467

Хейліт ................................................................................................................................ 467

Хронічна тріщина губи.................................................................................................. 480

Гранульоматозний хейліт Мішера.............................................................................. 482

Трофодема Мейжа......................................................................................................... 482

Синдром Россолімо—Мелькерсон—Розенталя ..................................................... 483

Хвороби язика (глосити)....................................................................................................... 485

Десквамативний глосит................................................................................................. 486

Волосатий язик .............................................................................................................. 488

Ромбоподібний глосит................................................................................................... 490

Складчастий язик............................................................................................................. 491

Передраки слизової оболонки ротової порожнини та червоної облямівки губ....... 492

Хвороба боуена.............................................................................................................. 494

Бородавчастий передрак............................................................................................... 496

Обмежений передраковий гіперкератоз червоної облямівки губ . . 499

Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті .................................................... 500

Прояви алергійних станів на слизовій оболонці ротової

порожнини .............................................................................................................................. 503

Медикаментозна алергія ............................................................................................. 503

Клітинні тести................................................................................................................... 507

Хронічний рецидивний афтозний стоматит............................................................. 511

Синдром Бехчета ........................................................................................................... 515

Багатоформна ексудативна еритема.......................................................................... 517

Дерматози, зумовлені автоімунними компонентами................................................... 524

Міхурчатка ...................................................................................................................... 525

Червоний плоский лишай............................................................................................. 531

Червоний вовчак............................................................................................................. 537

Зміни слизової оболонки ротової порожнини на тлі екзогенних

інтоксикацій........................................................................................................................... 542

Ртутний стоматит 542

Свинцевий стоматит................................................................................................... 544

Вісмутовий стоматит................................................................................................. 545

Зміни слизової оболонки ротової порожнини на тлі захворювань

органів і систем організму ................................................................................................. 546

Захворювання травного тракту ................................................................................. 546

Захворювання нирок ................................................................................................... 549

Серцево-судинна патологія ....................................................................................... 550

Ураження слизової оболонки ротової порожнини у хворих

з ендокринною патологією....................................................................................... 553

Зміни слизової оболонки ротової порожнини при гіпо-

і авітамінозах................................................................................................................ 561

Зміни слизової оболонки ротової порожнини при захворюваннях

органів кровотворення ............................................................................................. 566

ЧАСТИНА 2. ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Розділ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІКЛІНІЧНОЇ ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЧ­НОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ 587

Розділ 8. ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО ІЗ ХІРУРГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ 594

Розділ 9. ВИДИ ЗНЕБОЛЮВАННЯ У ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВІЙ ДІЛЯНЦІ . . 617

Особливості загального знеболювання у щелепно-лицевій ділянці 617

Види місцевого знеболювання.................................................................................. 623

Аплікаційне знеболювання ...................................................................................... 623

Інфільтраційна анестезія .......................................................................................... 625

Провідникова анестезія............................................................................................. 627

Топографо-анатомічні обґрунтування провідникового знеболювання

гілок трійчастого нерва ............................................................................................. 628

Кісткові отвори (цільові пункти) і пов'язані з ними види

провідникової анестезії ............................................................................................. 630

Провідникове знеболювання верхньої щелепи.................................................... 631

Провідникове знеболювання нижньої щелепи.................................................... 640

Ускладнення під час проведення анестезії 651

Місцеві ускладнення під час проведення анестезії....................................... 651

Загальні ускладнення місцевого знеболювання........................................... 656

Розділ 10. ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ.................................................................................................. 669

Підготовка до видалення зуба...................................................................................... 670

Методика видалення зуба.............................................................................................. 671

Етапи операції видалення зуба.................................................................................... 676

Особливості видалення окремих груп зубів............................................................. 680

Ускладнення, які виникають під час і після видалення зуба................................. 686

Ускладнення, які виникають під час хірургічних втручань.................................... 707

Розділ 11. ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ ІМПЛАНТОЛОГІЇ......................................................... 714

Дентальна імплантація.................................................................................................. 714

Хірургічний етап лікування ........................................................................................ 723

Способи ортопедичного лікування............................................................................. 741

Розділ 12. ОДОНТОГЕННІ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ................................................................................................ 745

Хірургічні методи лікування періодонтиту............................................................... 745

Періостит.......................................................................................................................... 752

Лімфаденіт........................................................................................................................ 756

Остеомієліт щелеп........................................................................................................... 757

Абсцеси і флегмони....................................................................................................... 762

Абсцеси і флегмони тканин, які прилягають до верхньої

щелепи .................................................................................................................... 764

Абсцеси і флегмони тканин, які прилягають до нижньої

щелепи .................................................................................................................... 769

Ускладнення запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки. . . 776

Тромбофлебіт лицевих вен, тромбоз печеристої пазухи ........................... 776

Медіастиніт ........................................................................................................... 777

Сепсис .................................................................................................................... 779

Розділ 13. ЗАХВОРЮВАННЯ ПРОРІЗУВАННЯ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ___________ 782

Розділ 14. ОДОНТОГЕННЕ ЗАПАЛЕННЯ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ

ПАЗУХИ (ГАЙМОРИТ) 790

Розділ 15. ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ І ТРАВМАТИЧНІ УШКОДЖЕННЯ

СЛИННИХ ЗАЛОЗ.......................................................................................................................... 803

Гострий сіаладеніт ........................................................................................................ 803

Хронічний сіаладеніт...................................................................................................... 813

Синдроми з ураженням слинних залоз...................................................................... 824

Травма слинних залоз. Слинні нориці ...................................................................... 827

Розділ 16. ІНФЕКЦІЙНІ ЗАПАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ..... 832

Актиномікоз.................................................................................................................... 832

Туберкульоз..................................................................................................................... 835

Сифіліс.............................................................................................................................. 838

Фурункули і карбункули............................................................................................... 841

Бешиха .............................................................................................................................. 847

Сибірка ............................................................................................................................ 848

Нома.................................................................................................................................. 849

Розділ 17. ТРАВМАТИЧНІ УШКОДЖЕННЯ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ.......... 852

Переломи нижньої щелепи........................................................................................... 860

Ортопедичне лікування переломів нижньої щелепи.............................................. 865

Переломи верхньої щелепи, виличної кістки, кісток носа..................................... 868

Невідкладна допомога в разі травматичних ушкоджень щелепно- лицевої ділянки 873

Розділ 18. ЗАХВОРЮВАННЯ І УРАЖЕННЯ НЕРВІВ ОБЛИЧЧЯ І ЩЕЛЕП............... 880

Розділ 19. ЗАХВОРЮВАННЯ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА .... 888

Вивихи................................................................................................................................ 888

Артрит ............................................................................................................................. 890

Артрози скронево-нижньощелепного суглоба....................................................... 890

Контрактура..................................................................................................................... 891

Анкілози скронево-нижньощелепного суглоба 892

Розділ 20. ХІРУРГІЧНІ МЕТОДИ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ПАРОДОНТИТУ .... 895

Види хірургічного втручання............................................................................. 899

Розділ 21. ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ І ПУХЛИНОПОДІБНІ НОВОУТВО­РЕННЯ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ. КІСТИ ЩЕЛЕП................................................................................................................................................ 905

Доброякісні пухлини і пухлиноподібні утворення м'яких тканин

і слизової оболонки ротової порожнини, обличчя і шиї ...................................... 906

Доброякісні пухлини слинних залоз............................................................................ 910

Пухлиноподібні утворення і диспластичні процеси................................................ 914

Розділ 22. ВІДНОВНА І РЕКОНСТРУКТИВНА ХІРУРГІЯ ОБЛИЧЧЯ І ЩЕЛЕП...... 916

Особливості обстеження хворих із дефектами і деформаціями щелепно-лицевої ділянки та пацієнтів, які потребують естетичних

і косметичних операцій................................................................................................. 916

Деякі відомості з антропометрії обличчя і носа ..................................................... 918

Набуті дефекти і деформації лиця............................................................................... 923

Набуті деформації лицевого скелета.......................................................................... 932

Тестові завдання ............................................................................................................................. 936

Відповіді на тестові завдання....................................................................................................... 979

Список літератури 984

 

Цена: 330 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Теги: Рожко, стоматологія

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий