MedLitera - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Кобзар А.Я. Фармакогнозія в медицині

Автор: Irina от 29-01-2019, 12:16

Підручник

Кобзар А.Я. Фармакогнозія в медицині


2007р
544стор
Навчальний посібник складається з двох частин: клінічної фармакогнозії, у якій викладено основні відомості про біологічно активні сполуки, їхню фармакологічну активність, наявність в окремих рослинах, а також лікувальні властивості окремих видів лікарської рослинної сировини; фітотерапії, у якій описано конкретні результати застосування окремих видів та зборів лікарської рослинної сировини при деяких захворюваннях.
Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, викладачів, лікарів-курсантів, провізорів, фармацевтів, сімейних лікарів та ін.

 

Цена: 90 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Нековаль І.В. Фармакологія

Автор: Irina от 29-01-2019, 12:15

Нековаль І.В. Фармакологія

2018 год

 

Цена: 370 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Романцов М.Г. , Сологуб Т.В. Рациональная фармакотерапия инфекционных болезней детского возраста.

Автор: Irina от 29-01-2019, 12:11

Руководство для практикующих врачей

Романцов М.Г. , Сологуб Т.В. Рациональная фармакотерапия инфекционных болезней детского возраста.


 

Цена: 330грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 29-01-2019, 12:11

Ивашкин В.Т. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения.

Автор: Irina от 26-01-2019, 15:36

Серия: рациональная фармакотерапия

Ивашкин В.Т. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения.


2007г
1046с
Для практикующих врачей, студентов высших медицинских учебных заведений, слушателей курсов повышения квалификации.
В руководстве приведена классификация и клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при заболеваниях органов пищеварения. Описаны типичные клинические проявления, критерии диагностики, основные принципы и схемы лечения болезней желудочно-кишечного тракта и печени с уровнями доказательности. Освещены особенности ведения разных групп больных, даны алгоритмы лечения отдельных нозологических форм. Широко представлена справочная информация, облегчающая рациональный индивидуализированный выбор препарата и схемы лечения.

 

Цена: 750грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 26-01-2019, 15:36

Герич І.Д., Поляченко Ю.В., Ващук В.В. Антибіотикотерапія в хірургії.

Автор: Irina от 26-01-2019, 14:04

Герич І.Д., Поляченко Ю.В., Ващук В.В. Антибіотикотерапія в хірургії.

Герич І.Д., Поляченко Ю.В., Ващук В.В. Антибіотикотерапія в хірургії.


2010р
544с
У довіднику “Антибіотикотерапія в хірургі:2010” містяться найсучасніші дані про антибіотики, які з лікувальною метою застосовуються в різних галузях хірургії, та наводяться найпоширеніші схеми антибактерійної терапії різноманітних хірургічних інфекцій.
Довідник розрахований на широке коло лікарів хірургічного профілю, лікарів-інтернів, студентів ВНЗ.

 

Цена: 70 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Безуглий П. О. та ін. Фармацевтична хімія.

Автор: Irina от 26-01-2019, 13:37

Безуглий П. О. та ін. Фармацевтична хімія.
Посібник призначений для вивчення фармацевтичної хімії студентами фармацевтичних вузів і факультетів.
За загальною редакцією професора П. О. Безуглого
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
У навчальному посібнику охарактеризовано предмет і завдання фармацевтичної хімії, розглянуто класичні методи встановлення чистоти та ідентичності лікарських засобів, подано приклади отримання лікарських речовин і наведено методи їх кількісного визначення. Матеріал розглянуто на прикладі найбільш характерних представників окремих груп лікарських речовин.

 

Цена: 230 | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 26-01-2019, 13:37

Харкевич Д.А. Фармакология. 12 издание

Автор: Irina от 25-01-2019, 13:29

Харкевич Д.А. Фармакология. 12 издание
2017 год

 

Цена: 1150 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 25-01-2019, 13:29

Ивашкин В.Т. Рациональная фармакотерапия в гепатологии

Автор: Irina от 25-01-2019, 13:22

Руководство
Серия: Рациональная фармакотерапия

Ивашкин В.Т. 	Рациональная фармакотерапия в гепатологии


Для практикующих врачей, студентов высших медицинских учебных заведений и слушателей курсов повышения квалификации.
В руководстве приведен перечень основных лекарственных средств, применяемых в терапевтической гепатологии, даны их классификация и клиническая фармакология. Описаны основные нозологические формы заболеваний печени. Приведены современные данные об их этиологии и патогенезе, охарактеризованы клиническое течение, критерии диагноза и дифференциального диагноза, принципы и схемы терапии в зависимости от нозологического варианта. Представлены детальные справочные материалы по рациональному выбору лекарственных средств с учетом показаний и индивидуальных особенностей течения болезни.

 

Цена: 185 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 25-01-2019, 13:22

Пейдж, Фармакология: клинический подход

Автор: Manager от 25-01-2019, 12:43

Пейдж, Фармакология: клинический подход Описание: Третье, основательно переработанное издание книги Фармакология: клинический подход подготовлено авторами с использованием нового подхода к изучению фармакологии, уже примененного при создании первых двух изданий: описаны лекарственные вещества и механизмы их действия в контексте заболеваний, для лечения которых эти лекарства предназначены. В книгу включены самые современные данные о механизмах действия лекарственных средств на молекулярном, клеточном, тканевом и органном уровнях. Более 600 высококачественных цветных иллюстраций, а также текстовые вставки с ключевой информацией в суммарном виде и таблицы помогают читателю понять комплексные способы применения современных препаратов для лечения заболеваний. В третье издание добавлены разделы, посвященные лекарственной терапии пожилых людей, беременных и детей.

 

Цена: 1550 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Машковский М. Д. Лекарственный средства

Автор: Manager от 13-01-2019, 15:29

Машковский М. Д. Лекарственный средстваНовое издание существенно переработано и дополнено с учетом достижений фармакологии последних лет, появления новых лекарственных средств и их внедрения в практику фармакотерапии. Книга содержит общее введение и 14 глав.
Первые 7 глав посвящены следующим фармакологическим (фармакотерапевтическим) группам лекарственных средств: действующим преимущественно на центральную нервную систему; влияющим в основном на периферические нейромедиаторные процессы; на афферентные нервные окончания; на сердечно-сосудистую систему; на выделительную функцию почек; гепатопротекторным средствам; маточным препаратам.
Главы с 8 по 14 содержат сведения о средствах, регулирующих метаболические процессы; об антигипоксантах и антиоксидантах; о средствах, регулирующих иммунологические процессы (иммуномодуляторах, иммунокорректорах); о препаратах разных фармакологических групп; о противомикробных, противовирусных и других противоинфекционных средствах; о средствах, применяемых для лечения онкологических заболеваний; о некоторых диагностических (рентгеноконтрастных и др.) средствах.

 

Цена: 650 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас