MedLitera - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Тихонов О. І., Ярних Т. Г. Аптечна технологія ліків.

Автор: Irina от 12-04-2018, 13:59

Тихонов О. І., Ярних Т. Г. Аптечна технологія ліків.

Тихонов О. І., Ярних Т. Г. Аптечна технологія ліків.


2007г
640с
У підручнику наведені сучасні відомості з теорії та практики приготування ліків в умовах аптеки. Для студентів фармацевтичних факультетів.

ЗМІСТ

Передмова............................................................................................................... 10

Ч А С Т И Н А П Е Р Ш А
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ

Розділ 1
ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА .................................. 12
Основні терміни і поняття технології ліків................................................................. 16
Поняття про лікарську форму і лікарський препарат................................................ 23

Розділ 2
ІСТОРИЧНІ ДАНІ ПРО РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ ......................... 29
Технологія лікарських препаратів у стародавню епоху............................................. 29
Технологія лікарських препаратів у V–XII столітті................................................... 31
Технологія лікарських препаратів у період XIII–XVIII століть................................. 33
Технологія лікарських препаратів у період XIX–XX століть..................................... 37

Розділ 3
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІОФАРМАЦІЮ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ
ДЛЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ .......................................... 44
Фармацевтичні фактори та їх зміст.......................................................................... 45
Поняття про біологічну доступність лікарських речовин.......................................... 50

Розділ 4
АПТЕКА, ЇЇ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ........................................................... 52
Упорядкування і обладнання аптеки......................................................................... 53
Вимоги до виробничих приміщень і оснащення аптек............................................... 54

Розділ 5
ДЕРЖАВНЕ НОРМУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА
ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ............................................................................ 57
Право на виготовлення лікарських препаратів (на фармацевтичну роботу).............. 57
Нормування складу прописів лікарських препаратів................................................. 58
Нормування якості лікарських засобів..................................................................... 65
Нормування умов і технологічного процесу виготовлення лікарських препаратів..... 70

Розділ 6
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ......................................................................................... 76
Отруйні і сильнодіючі лікарські засоби..................................................................... 76
Поняття про дозу лікарських засобів........................................................................ 76
Шляхи введення лікарських препаратів в організм................................................... 81
Розділ 7
КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ ........................................................ 84
Класифікація лікарських форм за агрегатним станом,
способом застосування і шляхами введення............................................................ 84
Дисперсологічна (технологічна) класифікація........................................................... 85

Розділ 8
ТАРА Й ЗАКУПОРЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ,
ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В АПТЕЧНІЙ ПРАКТИЦІ ................................. 89
Матеріали, що застосовуються для виготовлення тари............................................ 91
Закупорювальні матеріали........................................................................................ 94
Миття і знезаражування посуду............................................................................... 96

Розділ 9
ВИМІРЮВАННЯ ЗА МАСОЮ ТА ОБ’ЄМОМ В АПТЕЧНОМУ
ВИРОБНИЦТВІ ЛІКІВ ..................................................................................... 101
Дозування за масою............................................................................................... 101
Метрологічні властивості терезів........................................................................... 103
Дозування за об’ємом і краплями........................................................................... 110

Розділ 10
ЗАСОБИ МЕХАНІЗАЦІЇ У ТЕХНОЛОГІЇ
ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ АПТЕЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ................. 119
Засоби механізації для миття, дезінфекції і стерилізації аптечного посуду.............. 119
Засоби механізації в технології твердих лікарських форм....................................... 126
Засоби механізації в технології рідких лікарських форм.......................................... 134
Засоби механізації в технології м’яких лікарських форм......................................... 140
Засоби механізації в технології ін’єкційних і асептичних лікарських форм............... 143
Засоби механізації допоміжних операцій у технології лікарських форм................... 158


Ч А С Т И Н А Д Р У Г А
ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

ВІДДІЛ 1
ТВЕРДІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ

Розділ 11
ПОРОШКИ (PULVERES) ................................................................................. 164
Характеристика порошків....................................................................................... 164
Класифікація і способи прописування порошків....................................................... 165
Технологічні стадії виготовлення порошків............................................................. 167
Власна технологія порошків.................................................................................... 179
Оцінка якості й удосконалення технології порошків................................................ 192
Розділ 12
ЗБОРИ (SPECIES) .............................................................................................. 193
Характеристика і класифікація зборів..................................................................... 193
Способи прописування зборів................................................................................. 194
Готування зборів.................................................................................................... 194
Оцінка якості, зберігання і відпуск зборів............................................................... 201

ВІДДІЛ 2
РІДКІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ

Розділ 13
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РІДКИХ
ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ ....................................................................................... 203
Класифікація рідких лікарських форм..................................................................... 203
Розчинники, застосовувані для виготовлення рідких лікарських форм.................... 204
Технологічні стадії виготовлення рідких лікарських форм....................................... 213
Оцінка якості й оформлення рідких лікарських препаратів до відпуску................... 220

Розділ 14
РОЗЧИНИ (SOLUTIONES) ............................................................................... 221
Загальна характеристика розчинів. Поняття про розчинність................................. 221
Позначення концентрації розчинів та їх прописування............................................. 223
Водні розчини......................................................................................................... 224
Концентровані розчини для бюреткової установки................................................. 231
Готування рідких лікарських форм із використанням концентрованих
розчинів та сухих лікарських речовин..................................................................... 236
Стандартні фармакопейні розчини.......................................................................... 240
Неводні розчини..................................................................................................... 246
Удосконалення якості й технології розчинів............................................................ 251

Розділ 15
КРАПЛІ (GUTTAE) ............................................................................................ 252
Характеристика крапель......................................................................................... 252
Краплі для внутрішнього застосування (Guttae pro usu interno)............................ 253
Краплі для зовнішнього застосування (Guttae pro usu externo)............................. 255
Оцінка якості й удосконалення технології крапель.................................................. 258

Розділ 16
РОЗЧИНИ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК ..................................... 259
Характеристика високомолекулярних сполук......................................................... 259
Класифікація високомолекулярних сполук.............................................................. 262
Виготовлення розчинів необмежено набухаючих ВМС.......................................... 271
Виготовлення розчинів обмежено набухаючих ВМС.............................................. 272
Розділ 17
КОЛОЇДНІ РОЗЧИНИ (SOLUTIONES COLLOIDALE) ............................... 274
Характеристика колоїдних розчинів........................................................................ 274
Виготовлення розчинів захищених колоїдів............................................................. 276
Розчини напівколоїдів............................................................................................. 277

Розділ 18
СУСПЕНЗІЇ (SUSPENSIONES) ......................................................................... 279
Характеристика суспензій...................................................................................... 279
Фактори, які впливають на стійкість гетерогенних систем.
Закон Стокса.......................................................................................................... 280
Способи виготовлення суспензій............................................................................. 284
Оцінка якості, зберігання й удосконалення суспензій.............................................. 289

Розділ 19
ЕМУЛЬСІЇ (EMULSA) ...................................................................................... 290
Характеристика емульсій....................................................................................... 290
Теоретичні основи утворення емульсій................................................................... 291
Технологія емульсій................................................................................................ 296
Оцінка якості, зберігання й удосконалення емульсій............................................... 301

Розділ 20
НАСТОЇ І ВІДВАРИ (INFUSA ET DECOCTA) .............................................. 302
Характеристика настоїв і відварів........................................................................... 302
Теоретичні основи процесу екстракції лікарської рослинної сировини..................... 303
Апаратура, що застосовується в технології водних витяжок.................................. 310
Технологія водних витяжок..................................................................................... 310
Особливі випадки виготовлення водних витяжок. Авторські прописи..................... 316
Технологія водних витяжок з використанням екстрактів-концентратів................... 319
Оцінка якості, зберігання й удосконалення водних витяжок.................................... 320

ВІДДІЛ 3
М’ЯКІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ

Розділ 21
ЛІНІМЕНТИ (LINIMENTA) ............................................................................. 323
Характеристика і класифікація лініментів............................................................... 323
Загальні правила приготування лініментів............................................................... 325
Власна технологія лініментів.................................................................................. 326
Контроль якості, зберігання й удосконалення технології лініментів......................... 332

Розділ 22
МАЗІ (UNGUENTA) ........................................................................................... 333
Характеристика і призначення мазей...................................................................... 333
Класифікація мазей................................................................................................. 334
Основи для мазей, вимоги до них та їх класифікація............................................... 337
Прописування мазей............................................................................................... 349
Загальні правила виготовлення мазей..................................................................... 350
Власна технологія мазей........................................................................................ 352
Концентрати і напівфабрикати для виготовлення мазей.......................................... 364
Оцінка якості мазей................................................................................................ 365
Упаковка і зберігання мазей................................................................................... 367
Удосконалення технології мазей............................................................................. 369

Розділ 23
СУПОЗИТОРІЇ (SUPPOSITORIA) ................................................................... 370
Характеристика супозиторіїв.................................................................................. 370
Супозиторні основи................................................................................................. 372
Прописування супозиторіїв..................................................................................... 376
Технологія супозиторіїв........................................................................................... 377
Оцінка якості та зберігання супозиторіїв................................................................. 393
Удосконалення технології супозиторіїв................................................................... 394

Розділ 24
ПІЛЮЛІ (PILULAE) .......................................................................................... 397
Характеристика пілюль.......................................................................................... 397
Допоміжні речовини................................................................................................ 398
Загальні правила виготовлення пілюль.................................................................... 401
Прописування пілюль.............................................................................................. 403
Власна технологія пілюль....................................................................................... 404
Контроль якості, зберігання і відпуск пілюль.......................................................... 409

ВІДДІЛ 4
СТЕРИЛЬНІ ТА АСЕПТИЧНО ВИГОТОВЛЕНІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ

Розділ 25
ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ ............................................................ 411
Характеристика лікарських форм для ін’єкцій........................................................ 411
Розчинники............................................................................................................. 413
Організація роботи в асептичних умовах................................................................ 420
Стерилізація............................................................................................................ 424
Технологія розчинів для ін’єкцій та контроль їх якості............................................ 440
Стабілізація розчинів для ін’єкцій............................................................................ 444
Власна технологія розчинів для ін’єкцій.................................................................. 451
Ізотонічні розчини................................................................................................... 454
Плазмозамінні (фізіологічні) розчини...................................................................... 465
Розчини для ін’єкцій на неводних розчинниках........................................................ 473
Зберігання і відпуск ін’єкційних лікарських форм.................................................... 475
Удосконалення технології ін’єкційних лікарських форм........................................... 475
Розділ 26
ОЧНІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ ............................................................................. 478
Характеристика очних лікарських форм................................................................. 478
Очні краплі (Guttae ophtalmicae)........................................................................... 478
Очні мазі (Unguenta ophtalmica seu oculenta)...................................................... 488
Контроль якості, зберігання і відпуск очних лікарських форм................................. 491
Удосконалення технології очних лікарських форм.................................................. 492

Розділ 27
ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ З АНТИБІОТИКАМИ ................................................ 495
Характеристика антибіотиків.................................................................................. 495
Вимоги, які висуваються до антибіотиків, та їх класифікація.................................. 496
Технологія лікарських форм з антибіотиками......................................................... 497
Оцінка якості, зберігання і відпуск лікарських форм з антибіотиками..................... 507
Удосконалення технології лікарських форм з антибіотиками.................................. 509

Розділ 28
ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ ДЛЯ ДІТЕЙ .................................................................. 510
Особливості застосування і призначення лікарських препаратів для дітей............. 510
Особливості технології, контролю, зберігання і відпуску лікарських
препаратів для дітей............................................................................................... 514
Удосконалення лікарських форм для дітей............................................................. 523

ВІДДІЛ 5
УТРУДНЕНІ Й НЕСУМІСНІ ПОЄДНАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Розділ 29
УТРУДНЕНІ ВИПАДКИ ГОТУВАННЯ ЛІКІВ ............................................ 524
Характеристика уявних несумісностей................................................................... 526

Розділ 30
НЕСУМІСНІ ПОЄДНАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ............................... 527
Класифікація несумісностей................................................................................... 529
Фізичні (фізико-хімічні) несумісності...................................................................... 529
Хімічні несумісності............................................................................................... 541
Фармакологічні несумісності.................................................................................. 556

ВІДДІЛ 6
ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Розділ 31
ГОМЕОПАТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ ............................................. 560
Визначення й історія розвитку гомеопатії............................................................... 560
Принципи гомеопатії. Механізм дії гомеопатичних ліків......................................... 563
Технологія гомеопатичних лікарських форм........................................................... 565
Власна технологія гомеопатичних лікарських форм............................................... 572
Оцінка якості, зберігання і відпуск гомеопатичних препаратів................................ 575
Удосконалення гомеопатичних лікарських препаратів............................................ 576

Розділ 32
ВЕТЕРИНАРНІ ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ ................................................... 577
Характеристика ветеринарних лікарських форм..................................................... 577
Технологія ветеринарних лікарських форм.............................................................. 579
Удосконалення ветеринарних лікарських форм...................................................... 586

Розділ 33
КОСМЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ .......................................................................... 588
Класифікація косметичних препаратів.................................................................... 588
Креми..................................................................................................................... 590
Жирові (неемульсійні) креми.................................................................................. 591
Емульсійні креми.................................................................................................... 595
Густі емульсійні креми........................................................................................... 597
Безжирові креми..................................................................................................... 604
Лосьйони................................................................................................................ 605
Вимоги, які висуваються до косметичних препаратів............................................. 606
Оцінка якості й удосконалення косметичних препаратів......................................... 607

ДОДАТКИ ........................................................................................................... 609
Додаток 1. Найважливіші рецептурні скорочення.................................................. 609
Додаток 2. Витяги з наказу МОЗ України № 44 від 16.03.93 р. ............................. 610
Додаток 3. Витяги з наказу МОЗ України № 197 від 07.09.93 р. ........................... 620
Додаток 4. Ізотонічні еквіваленти за натрій хлоридом, натрій нітратом,
натрій сульфатом, глюкозою, борною кислотою і депресією температури
замерзання 1 % розчинів лікарських речовин (°С)............................... 630

 

Цена: 250 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Теги: Тиханов, аптечная технология, лекарства, книга, медкнига, медицинская литература

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий